Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

GIỚI THIỆU

Ban Biên Tập Website Phatgiaobienhoa.com

*Chứng minh:

- Hòa thượng Thích Huệ Chí

- Hòa thượng Thích Thiện Đạo

* Ban Biên Tập:

- Trưởng Ban: Thượng tọa Thích Minh Trí

- Phó Ban Thường trực: Thượng tọa Thích Thiện Thọ

- Phó Ban: Thượng tọa Thích Tuệ Quyền

- Thư Ký: Thượng tọa Thích Quảng Thành

- Phó Thư Ký: Đại đức Thích Đức Hải

*Thành Viên Ban Biên Tập:

1.     HT. Thích Vạn Đức

2.     TT. Thích Huệ Ninh

3.     TT. Thích Minh Hưng

4.     ĐĐ. Thích Đạt Ma Toàn Hạnh

5.     ĐĐ. Thích Quảng Trí

6.     ĐĐ. Thích Quảng Duy

7.     ĐĐ. Thích Thiện Bửu

8.     ĐĐ. Thích Nhuận Đạo

9.     ĐĐ. Thích Bửu Thịnh

10.   ĐĐ. Thích Lệ Quang

11.   SC. Thích nữ Đạt Liên

12.   SC. Thích nữ Khánh Liên