Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

Bài Viết

THẬN TRỌNG ĐÁNH GIÁ SÁM HỐI CHÂN THÀNH HAY GIẢ TẠO
Tác giả: Thích Minh Trí
LÒNG TỰ TRỌNG CỦA NGƯỜI THỢ HỒ: BÀI HỌC SỐNG CỦA BẦN SƯ
Tác giả: Thích Minh Trí
BIÊN HOÀ MỪNG PHẬT ĐẢN
Tác giả: Đại đức Thích Đức Hải
DẤU ẤN VẪN CÒN...!
Tác giả: Đại đức Thích Đức Hải
TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC QUANG Thành viên Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt...
THEO DẤU CHÂN SƯ
Tác giả: Thích Minh Trí
DỊCH COVID-19: CHÚNG TA CẦN LOẠI VẮC-XIN CHO TÂM TRÍ
Tác giả: Kalinga Seneviratne, Dịch giả: Thượng tọa Thích Minh Trí
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: ĐỨC KHIÊM CUNG CỦA MỘT NHÀ GIÁO CƯ SĨ UYÊN BÁC
Tác giả: Thích Minh Trí
Cộng Sinh Dù Tiềm Ẩn Nguy Cơ Rủi Ro
Tác giả: Quần Anh