Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

Bài Viết

DỊCH COVID-19: CHÚNG TA CẦN LOẠI VẮC-XIN CHO TÂM TRÍ
Tác giả: Kalinga Seneviratne, Dịch giả: Thượng tọa Thích Minh Trí
Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11: ĐỨC KHIÊM CUNG CỦA MỘT NHÀ GIÁO CƯ SĨ UYÊN BÁC
Tác giả: Thích Minh Trí
Cộng Sinh Dù Tiềm Ẩn Nguy Cơ Rủi Ro
Tác giả: Quần Anh
SÁM TIÊU TAI - SIÊU ĐỘ
Tác giả: Ni sư Thích nữ Quảng Tiên
NHÂN HẠNH SA-MÔN
Tác giả: Hoà thượng Thích Giác Quang
CON ĐƯỜNG THÁNH ĐẠO
Tác giả: Hòa thượng Thích Thiện Đạo
Chơn Thiệt Ngữ
Tác giả: Hòa thượng Thích Thiện Đạo