Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.
BÁO CÁO TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2021

BÁO CÁO TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2021

Giới thiệu

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                BAN TRỊ SỰ

         Số:          /BC-BTS                             Biên Hòa, ngày  23 tháng 12 năm 2021

 

 

BÁO CÁO

Tổng kết phật sự năm 2021

I. HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH ĐẠO

1- Về Tăng sự:

1.1. Chứng nhận Tăng Ni: Xác nhận 06 đơn xin cấp Giấy Chứng nhận Tăng, Ni.

1.2. Xuất gia: Chấp thuận 23 phật tử xuất gia. Trong đó, chùa Đại Phước (1 vị), chùa Long Vân (1 vị), chùa Hoàng Ân (8 vị), Tổ đình Long Thiền (01 vị), Quan Âm Tu viện (09 vị), chùa Thanh Lương (01), chùa Thanh Long (01 vị), chùa Đại Bi (01 vị).

1.3. Thọ giới: Đề xuất Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai xem xét giới thiệu 03 vị giới tử thọ giới tại Đại Giới đàn do BTS GHPGVN tỉnh Đồng Tháp và Ninh Thuận tổ chức năm 2021. Trong đó, Tỳ kheo ni: 02 vị và Sa di: 01 vị.

1.4. Thuyên chuyển nơi hoạt động phật sự:

a/ Trong tỉnh: Chấp thuận chuyển đi làm phật sự trong tỉnh đối với Đại đức Thích Thiện Huệ Từ từ chùa Chơn Nguyên phường Tam Phước chuyển đến chùa Phổ Quang, huyện Vĩnh Cửu, Sư cô Thích nữ Phúc Nghiêm, Sư cô Thích nữ Cát Nghiêm từ Quan Âm Tu viện phường Bửu Hòa chuyển đến chùa Hưng Lâm, huyện Thống Nhất, Đại đức Thích Minh Lực từ chùa Hoa Quang, phường Tam Hòa chuyển đến chùa An Lạc, huyện Cẩm Mỹ, Sư cô Thích nữ Diệu Bích từ chùa Phổ Hiền, phường Bửu Long chuyển đến chùa Phổ Tỉnh, huyện Vĩnh Cửu, Đại đức Thích Trung Phú từ chùa Phật Ân, huyện Long Thành chuyển đến chùa Già Lam Thiện Sanh, phường Tân Tiến.    

b/ Ngoài tỉnh: Đề xuất Ban Trị sự Phật tỉnh chấp thuận Thượng tọa Thích Tuệ Dũng từ chùa Quảng Nghiêm, phường Phước Tân chuyển đến chùa Tứ Phương Tăng, tỉnh Bình Phước, Ni sư Thích nữ Đức Liên từ tịnh xá Ngọc Hiệp, phường Thống Nhất đến canh tác ngoài tự viện tỉnh Đắk Lắk, Sư cô Thích nữ Thường Chánh từ chùa Diệu Pháp, Tp. HCM chuyển đến Thiền Tôn Ni tự, phường Phước Tân, Đại đức Thích Nguyên Phú từ chùa Phi Lai, phường Tân Tiến chuyển đến chùa Kỳ Viên, TP. Đà Lạt.

1.5. Bổ nhiệm trụ trì: Ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hoà có tờ trình đề xuất Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xem xét bổ nhiệm Ban Quản trị tịnh xá Ngọc Uyển, phường Bửu Hòa.

1.6. Tấn phong Giáo phẩm: Đề xuất Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xem xét đề nghị Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tấn phong 16 tăng, ni lên hàng Giáo phẩm. Trong đó,

- 03 Thượng tọa lên hàng Giáo phẩm Hòa Thượng: Thượng tọa Thích Huệ Thiền (chùa Phước Hội phường Hiệp Hòa), Thượng tọa Thích Thiện Hiền (chùa Đại Phước phường Thống Nhất), Thượng tọa Thích Minh Hiện (tịnh xá Ngọc Hòa phường Thống Nhất).

- 04 Đại đức lên hàng Giáo phẩm Thượng tọa: Đại đức Thích Quảng Ân và Đại đức Thích Trung Lễ (Tổ đình Phước Viên phường Tân Hiệp), Đại đức Thích Huệ Thông (chùa Chúc Thọ phường Hiệp Hòa), Đại đức Thích Thiện Huệ (chùa Long Quang phường Tân Mai).

- 02 Ni sư lên hàng Giáo phẩm Ni trưởng: Ni sư Thích nữ Như Nhàn (chùa Giác Minh phường Tân Vạn), Ni sư Thích nữ Như Dung (chùa Long Vân phường Tam Phước).

- 07 Sư cô lên hàng Giáo phẩm Ni sư: Sư cô Thích nữ Vạn Liên (tịnh thất Chơn Tịnh phường Phước Tân), Sư cô Thích nữ Như Ngọc (Linh Sơn Ni tự phường Bửu Long), Sư cô Thích nữ Diệu Cúc (chùa Giác Minh phường Tân Vạn), Sư cô Thích nữ Diệu Phước (Quan Âm Tu viện phường Bửu Hòa), Sư cô Thích nữ Phúc Liên (tịnh xá Ngọc Phúc phường Bửu Long), Sư cô Thích nữ Huệ Đức (chùa Diệu Pháp phường Phước Tân), Sư cô Thích nữ Hiền Tuấn (chùa Hoàng Ân phường Hiệp Hòa).

1.7. Thành lập/ công nhận tự viện: Trong năm 2021, Ban Trị sự Phật giáo thành phố đề xuất đề nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền cho phép thành lập 04 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung là: Điểm sinh hoạt Ngọc Khánh phường Hóa An; Điểm sinh hoạt Phật tử Tân Phong chùa Viên Giác phường Tân Phong; Điểm sinh hoạt niệm Phật đường Pháp Tuyền phường Trảng Dài, Điểm sinh hoạt Phổ Hiền phường Trảng Dài. Trong đó, có 02 điểm sinh hoạt Ngọc Khánh và niệm Phật đường Pháp tuyền đã được cơ quan địa phương chấp thuận; đề nghị đăng ký thành lập tịnh xá Ngọc Đoan phường Bửu Long.

Trong năm 2021, thành phố Biên Hòa được thành lập thêm 03 tự viện, nâng tổng số tự viện hợp pháp lên 137 tự viên. 03 tự viện vừa được thành lập là: Chùa Quảng Thông phường Phước Tân, Chùa Từ Ân phường Tam Phước, Tịnh xá Ngọc Duyên phường Trảng Dài.

1.8. Chủ trương giao đất: Đề xuất Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền xem xét giao đất cơ sở tôn giáo cho chùa Phúc Duyên phường Phước Tân, chùa Quan Âm Già Lam phường Tam Hòa.

1.9. Chuyển đổi danh xưng: Ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hoà có tờ trình đề xuất Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xem xét chuyển đổi danh xưng từ Tịnh thất Ngọc Phúc sang Tịnh xá Ngọc Phúc phường Bửu Long.

1.10. An cư kiết hạ: Theo Văn bản số 297/BTS-VP, ngày 12/05/2021 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn các biện pháp tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid -19, trong mùa An cư Kiết hạ năm 202, Ban Trị sự Phật giáo thành phố Biên Hòa không tổ chức 02 trường hạ an cư dành cho tăng, ni như các năm trước, mà chỉ đề nghị chư tăng, ni an cư tại tự viện. Có các điểm an cư tại chỗ đông tăng, ni như: Quan Âm Tu viện phường Bửu Hòa (306 hành giả); Tổ đình Long Thiền phường Bửu Hòa (20 hành giả); chùa Phước Viên phường Tân Hiệp (17 hành giả); chùa Long Vân phường Tam Phước (167 hành giả); chùa Hoàng Ân phường Hiệp Hòa (27 hành giả); chùa Viên Thông phường Phước Tân (33 hành giả); Trường TCPH tỉnh Đồng Nai phân hiệu ni tại tịnh xá Ngọc Uyển, phường Bửu Hòa (44 hành giả), chùa Phổ Hiền phường Bửu Long (15 hành giả).

2- Về nghi lễ:

Thường trực Ban Trụ sự GHPGVN thành phố Biên Hòa đã ban hành cáo phó và đề nghị Ban Nghi lễ hỗ trợ tổ chức tang lễ Hòa thượng Thích Huệ Phát, trụ trì chùa Bửu Sơn phường Hoà Bình và Hoà thượng Thích Phước Minh, trụ trì Chùa Già Lam Thiện Sanh phường Tân Tiến một trang nghiêm, tuân thủ quy định về phòng, chống dịch. Đồng thời, đại diện Thường trực Ban Trị sự đã đến viếng Giác linh nhị vị Hòa thượng Huệ Phát và Phước Minh.

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, chấp hành chỉ đạo của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và các cấp chính quyền tỉnh, thành phố về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19, năm nay, Ban Trị sự Phật giáo thành phố không tổ chức lễ Phật đản và lễ Vu lan cấp thành phố, chỉ hướng dẫn các tự viện trực thuộc tổ chức lễ Phật đản và lễ Vu lan trong khuôn khổ nội tự trang nghiêm và an toàn đảm bảo tuân thủ “5K”, không tập trung đông người.

3. Về văn hóa:

Đề xuất Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xem xét có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền cho phép chùa Viên Giác phường Tam Hiệp xây dựng công trình tôn giáo và phụ trợ gồm: Chánh điện, nhà thờ Tổ, bảo tháp, giảng đường, trai đường, tăng xá, phòng khách; Để nghị Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa cho phép chùa Đại Phước phường Thống Nhất xây dựng công trình nhà thờ Cốt; Quan Âm Tu viện phường Bửu Hòa xây dựng tăng, ni xá và Thiền viện Trúc Lâm Nhật Quang phường Long Bình xây nhà tiền chế phục vụ phật sự bổn tự.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa, Ban Văn hóa Phật giáo thành phố ban hành Thư mời viết bài, biên tập và xuất bản nội san Bát nhã số đầu tiên về chủ đề Xuân Nhâm Dần. Nội san Bát Nhã số 01 lưu hành nội bộ, dày 104 trang, nội dung chia thành 02 phần : phần 01 điểm lại 16 hoạt động phật sự nổi bật của Ban Trị sự trong năm 2021 và phần 2 có 35 bài viết của tăng, ni, phật tử trong, ngoài thành phố Biên Hòa. Ban Văn hóa Phật giáo thành phố đã hoàn thành xuất sắc nội san Bát Nhã, vừa kịp ra mắt tại Hội nghị tổng kết phật sự năm 2021.

4. Về giáo dục Phật giáo:  

Trong năm 2021, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa giới thiệu cho các tăng ni sinh theo học các trường Phật học ở các tỉnh như: Học viện Phật giáo tại Tp. HCM 09 vị, Học viện Phật giáo – hệ đào tạo từ xa tại Tp. HCM 03 vị, học lớp Cao đẳng tại TP. HCM 04 vị, học lớp Cao đẳng tại TP. Cần Thơ 02 vị, học Trung cấp các tỉnh bạn 06 vị, học Trung cấp tỉnh Đồng Nai 05 vị.

5. Về Thông tin Truyền thông:

Nhận thấy được sự quan trọng công nghệ 4.0, Thường trực Ban Trị sự đã thành lập các nhóm Zalo. Nhóm Thường trực Ban Trị sự, nhóm thành viên Ban Trị sự, nhóm các tự viện thành phố Biên Hòa và nhóm Văn phòng Ban Trị sự. Việc lập các nhóm Zalo này nhằm mục đích chỉ đạo, điều hành phật sự của Ban Trị sự cũng như nhằm thông tin nhanh nhất đến chư tôn đức tăng, ni viện chủ, trụ trì tự viện trực thuộc.

Ngay sau Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Biên Hòa nhiệm kỳ 2021 - 2026, Ban Thông tin Truyền thông đã tích cực viết và cập nhật tổng cộng 75 tin bài về các hoạt động phật sự của Ban Trị sự và các tự viện lên cổng thông tin điện tử của GHPGVN thành phố Biên Hòa tại địa chỉ www.phatgiaobienhoa.com nhằm cung cấp thông tin chính xác và nhanh nhất.

Nhằm giúp tăng, ni, phật tử có nhu cầu nắm bắt nhanh thông tin cơ bản về các tự viện tọa lạc tại thành phố Biên Hòa, đến nay Ban Thông tin Truyền thông đã cập nhật danh bạ 134/ 160 tự, viện trên trang tin phatgiaobienhoa.com.

Bên cạnh đó, các hoạt động phật sự của Ban Trị sự Phật giáo thành phố cũng được ghi hình phát trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1), Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai, và đăng tải trên Báo Nhân Dân, báo Pháp Luật Lus, báo Biên Phòng, Báo Giác Ngộ và Phật Sự Online v.v.

6. Về pháp chế:

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố, Ban Pháp chế đã phối hợp chặt chẽ với chư tôn giáo phẩm môn phong tổ đình Long Thiền, giải quyết dứt điểm vụ Trụ trì một ngôi chùa ở phường Tam Phước mang giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chùa đi thế chấp vay tiền, trả lãi. Kết quả, Trụ trì trả tiền đã vay mượn cho đối tượng cho vay; và đối tượng cho vay có đơn xin rút “đơn tường trình”, đồng thời hoàn trả giấy chứng nhận quyền sử dụng đất chùa cho Giáo hội.

Sự vào cuộc của Thường trực Ban Trị sự, của Ban Pháp chế Phật giáo thành phố tuy nhẹ nhàng, uyển chuyển, nhưng quyết liệt, nghiêm minh trong vụ việc này là hồi chuông cảnh báo chư tôn đức viện chủ, trụ trì tự viện trực thuộc trong công tác quản lý giáo sản, điều hành phật sự, và hướng dẫn phật tử tu học tại bản tự mà Giáo hội giao phó.

7. Vê Từ thiện Xã hội:

Tổng số tiền hoạt động từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa năm 2021 là 35.607.114,000 đ ( ba mươi lăm tỷ sáu tram linh bảy triệu một trăm mười bốn ngàn đồng ). Cụ thể,

- Về phía Ban Trị sự, trong năm 2021, Ban Trị sự Phật giáo thành phố tham gia từ thiện với tổng số tiền là 2.105.159.000đ (hai tỷ một trăm linh năm triệu một trăm năm mươi ngàn đồng). Trong đó có một số hoạt động nổi bật như:

+ Tặng 300 phần quà cho người nghèo mừng xuân Tân Sửu – 2021 trên địa bàn thành phố Biên Hòa trị giá 120.000.000đ (một trăm hai mươi triệu đồng);

+ Ủng hộ Ban Dân vận Tỉnh ủy 100 phần quà cho người nghèo trị giá 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng);

+ Ủng hộ UBMTTQVN TP. Biên Hòa 01 căn nhà tình thương, trị giá 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng);

+ Ủng hộ quỷ vì người nghèo phường Hiệp Hòa trị giá 10.000.000đ (mười triệu đồng);

+ Ủng hộ 20 xe đạp, học bổng và 30 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo và người dân nghèo trị giá 83.150.000đ (tám mưới ba triệu một trăm năm chục ngàn đồng);

+ Ủng hộ 14 suất học bổng cho học sinh nghèo là con em Hội viên Hội người mù thành phố Biên Hòa trị giá 42.000.000đ (bốn mươi hai triệu đồng);

+ Ủng hộ quỹ mua vaccine phòng COVID - 19 trị giá 725.000.000đ (bảy trăm hai mươi lăm triệu đồng);

+ Ủng hộ 300 phần quà cho những hộ khó khăn tại các xã cách ly y tế và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID – 19 của huyện Thống Nhất trị giá 140.000.000đ (một trăm bốn mươi triệu đồng);

+ Ủng hộ 300 phần quà cho những hộ khó khăn tại các xã cách ly y tế và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID – 19 của huyện Trảng Bom trị giá 90.000.000đ (chín mươi triệu đồng);

+ Ủng hộ 1.700 phần quà cho những hộ khó khăn tại các xã cách ly y tế và lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID – 19 của TP. Biên Hòa trị giá 510.000.000đ (năm trăm mười triệu đồng);

+ Ủng hộ lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch Covid - 19 thành phố Biên Hòa : 75.000.000đ (bảy mươi lăm triệu đồng);

+ Ủng hộ ‘Gian hàng 0 đồng’ của Công an tỉnh Đồng Nai: 100.000.000đ (một trăm triệu đồng);

+ Ủng hộ ‘Gian hàng 0 đồng’ của Công an thành phố Biên Hòa: 50.000.000đ (năm mươi trăm triệu đồng);

+ Ủng hộ chương trình ‘Bữa cơm 0 đồng’ của Thành đoàn Biên Hòa tổ chức trị giá 75.000.000đ (bảy mươi lăm triệu đồng);

+ Ủng hộ chương trình tặng quà khuyến học năm 2021 - 2022 của Hội Khuyến học TP. Biên Hòa: 30.000.000đ (ba mươi triệu đồng);

+ Ủng hộ công tác Phòng chống dịch COVID - 19 của UBND phường Tân Phong: 10.000.000đ (mười triệu đồng);

+ Ủng hộ công tác Phòng chống dịch COVID - 19 của UBND phường Tân Tiến: 10.000.000đ (mười triệu đồng);

- Về phía các tự viện, theo báo cáo của 59 tự viện, trong năm 2021 đã tham gia các hoạt động từ thiện với tổng số tiền là 33.501.964.000 đ (ba mươi ba tỷ năm trăm linh một triệu chính trăm sáu mươi bốn ngàn đồng chẵn).

II. CÔNG TÁC TỔ CHỨC:

1. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Biên Hòa:

Trong 02 ngày, 06 và 07/5/2021 (nhằm ngày 25 và 26/3 Tân Sửu), tại Hội trường Trụ sở Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai – Chùa Tỉnh Hội phường Hiệp Hòa, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa đã long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Biên Hòa lần thứ IX, nhiệm kỳ 2021 – 2022. Đại hội có sự hiện diện của đại diện Ban Thường trực Ban Trị sự Phật giáo tỉnh, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo các huyện thuộc tỉnh, các cơ quan ban ngành Trung ương, tỉnh Đồng Nai, TP. Biên Hòa, phường Tân Phong và phường Hiệp Hòa.

Đại hội đã tổng kết hoạt động phật sự nhiệm kỳ 2016 – 2021, đề ra phương hướng, chương trình hoạt động phật sự nhiệm kỳ 2021 – 2026, đồng thời suy tôn 09 vị Giáo phẩm tăng vào Ban Chứng minh Ban Trị sự, 03 vị Giáo phẩm ni Chứng minh – Cố vấn Phân ban Ni giới thuộc Ban Tăng sự, và suy cử tân Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021 – 2026 gồm : 45 thành viên, trong đó có 13 vị Ủy viên Thường trực, 24 vị Ủy viên, 08 vị Ủy viên dự khuyết do Thượng tọa Thích Minh Trí làm Trưởng Ban Tri sự .

2. Kiện toàn nhân sự đại diện Phật giáo phường, xã.

Ngày 30/ 06/ 2021 Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa ban hành Thông báo số 22/ TB-BTS, phân công 16 chư tôn đức tăng ni thành viên Ban Trị sự phụ trách Phật giáo tại 25 phường, xã trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Chư tôn đức tăng ni đại diện Phật giáo phường, xã có nhiệm vụ giúp Thường trực Ban Trị sự thành phố liên lạc với chư tôn đức viện chủ, trụ trì 160 tự viện trực thuộc, quý tăng ni tại địa bàn phường/xã mình phụ trách; theo dõi, đôn đốc các tự viện, quý tăng ni chấp hành Hiến chương, Nội quy GHPGVN và pháp luật nhà nước; vận động các tự viện, quý tăng ni thực hiện các nghị quyết, chương trình phật sự của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa.

3. Kiện toàn nhân sự các ban chuyên môn :

Nhằm kiện toàn bộ máy tham mưu, hỗ trợ Ban Trị sự trong các hoạt động phật sự có tính chuyên môn, ngày 25/11/2021, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa đã họp biểu quyết thông qua nhân sự các ban chuyên môn nhiệm kỳ 2021-2026 do chư tôn đức Trưởng Ban chuyên môn giới thiệu.

Đồng thời, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã có Tờ trình đề nghị Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Đồng Nai xem xét ban hành quyết định chuẩn y nhân sự 11 ban chuyên trách và 01 phân ban như sau: 1/ Ban Tăng sự 13 thành viên; 2/ Phân ban Ni giới trực thuộc Ban Tăng sự 13 thành viên; 3/ Ban Pháp chế 12 thành viên; 4/ Ban Giáo dục Phật giáo 12 thành viên; 5/ Ban Văn hóa 12 thành viên; 6/ Ban Hướng dẫn Phật tử 08 thành viên; 7/ Ban Kiểm soát 08 thành viên; 8/ Ban Nghi lễ 17 thành viên; 9/ Ban Từ thiện Xã hội 08 thành viên; 10/ Ban Kinh tế Tài chánh 05 thành viên; 11/ Ban Hoằng pháp 14 thành viên; 12/ Ban Thông tin Truyền thông 09 thành viên.

Do Thượng tọa Thích Thiên Phước, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế bận phật sự ở xa về được, nên Thường trực Ban Trị sự thống nhất kiện toàn nhân sự ban này vào thời điểm thích hợp.

4. Tổ chức cúng dường an cư kiết hạ:

Nhằm tạo điều kiện thuận duyên cho chư hành giả an tâm tu học trong mùa an cư kiết hạ năm 2021 - PL. 2565 trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh, ngày 25/07/2021 (nhằm ngày 16/06/Tân Sửu), Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa tổ chức đi thăm và cúng dường 12 điểm an cư kiết hạ tại chỗ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đó là chùa Đại Giác phường Hiệp Hòa, chùa Hoàng Ân phường Hiệp Hòa, Quan Âm Tu Viện phường Bửu Hòa, tổ đình Long Thiền phường Bửu Hòa, Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai phân hiệu Ni huyện Long Thành, chùa Long Vân phường Tam Phước, Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai phân hiệu Tăng phường Phước Tân, chùa Viên Thông phường Phước Tân, thiền viện Phước Sơn phường Phước Tân, tổ đình Phước Viên phường Tân Hiệp, trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai phân hiệu Tăng (thiền viện Thường Chiếu xã Phước Thái, huyện Long Thành), trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai phân hiệu Ni Khất sĩ (tịnh xá Ngọc Uyển phường Bửu Hòa).

Do thời điểm cúng hạ toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội nên tại mỗi tụ điểm an cư tại chỗ, Thường trực Ban Trị GHPGVN thành phố Biên Hòa đã thực hiện nghi thức lễ bái Tam Bảo và tác bạch cúng dường tịnh tài (hiện kim), và phẩm vật (gạo, mì gói, dầu ăn, bột ngọt) đến chư hành giả. Tổng tịnh tài tịnh vật cúng hạ trị giá 268.145.000 đồng.

5. Quyên góp quỹ mua Vaccine phòng dịch COVID-19:

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng Trị sự GHPGVN và của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về việc đóng góp Quỹ mua vắc-xin phòng dịch Covid-19, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa đã ban hành Thông bạch số 06/TB-BTS ngày 28/5/2021 về việc vận động tịnh tài đóng góp Quỹ mua vắc-xin phòng dịch Covid-19. Kết quả sau 30 ngày vận động đã quyên góp được số tiền 731.100.000 đ (bảy trăm ba mươi mốt triệu đồng) từ 126 tự viện trực thuộc.

Ngày 28/ 06/ 2021 (nhằm 19/ 05/ Tân Sửu), Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa đã chuyển giao 725 triệu đồng Quỹ mua vắc-xin phòng Covid-19. Trong đó, chuyển giao Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai 250 triệu đồng; Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai 200 triệu đồng bằng chuyển khoản; Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Biển Hòa 170 triệu đồng và ủng hộ một trường hợp cách ly có hoàn cảnh khó khăn 5 triệu đồng; ủng hộ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 của thành phố Biên Hòa 100 triệu đồng.

6. Tổ chức Lễ Tưởng niệm Đức Đệ Tam Pháp Chủ GHPGVN

Trong 02 ngày 23 và 24/10/2021, tại Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa - Chùa Đức Quang phường Tân Phong, Thường trực Ban Trị sự đã long trọng tổ chức lễ tưởng niệm cố Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, Đức đệ tam Pháp chủ Hội đồng Chứng minh GHPGVN với chương trình đọc văn tưởng niệm, niêm hương bạch Phật, tụng kinh siêu độ. Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, Phòng Nội vụ, Công an thành phố Biên Hòa và phường Tân Phong đã cử đại diện đến dâng hương tưởng niệm Đức cố Pháp chủ.

Thường trực Ban Trị sự cũng đề nghị chư tôn đức viện chủ, trụ trì treo Đạo kỳ rũ tại cổng Tam quan, thiết lập bàn hương án Đức cố Pháp chủ trong điều kiện có thể, tụng kinh, niệm Phật cầu nguyện Giác linh Đức Pháp chủ cao đăng Phật quốc và đúng 09 giờ, ngày 24/10/2021 (nhằm ngày 19/09 Tân Sửu) tập trung tăng, ni nội tự dự lễ truy niệm trực tuyến do Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự GHPGVN tổ chức.

7. Kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam

- Ngày 06/ 11/ 2021, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa cùng với Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai đến Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh dâng hương tưởng niệm Anh hùng Liệt sỹ. Sáng cùng ngày, Thường trực Ban Trị sự dự Lễ cầu siêu đồng bào tử nạn do dịch Covid-19 tại Chùa Tỉnh Hội phường Hiệp Hòa do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức.

- Ngày 07/ 11/ 2021, Thường trực Ban Trị sự dự Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN tại trụ sở UBMTTQVN tỉnh Đồng Nai. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã tặng Bằng khen cho tập thể Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa và 02 cá nhân: Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Ban Trị sự và Ni sư Thích nữ Như Dung, Phó Ban Trị sự kiêm Trưởng phân Ban Ni giới vì “đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng GHPGVN gắn bó, đồng hành cùng dân tộc”.

8. Tổ chức Lễ Cầu siêu đồng bào tử vong trong đại dịch Covid - 19:

Ngày 03/ 12/ 2021, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa phối hợp với Chùa Phúc Lâm phường Tân Tiến tổ chức trang nghiêm Lễ Cầu siêu đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19. Tham dự lễ có chư tôn đức Chứng minh, thành viên Ban Trị sự Phật giáo thành phố, đại diện Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan ban ngành hữu quan tỉnh Đồng Nai, thành phố Biên Hòa, hai phường Tân Phong, Tân Tiến và đại diện các gia đình có người thân qua đời vì Covid-19.

Ban Trị sự Phật giáo thành phố thiết lập đàn tràng nhằm cầu siêu cho 364 chân linh người dân, cán bộ, nhân viên y tế ngụ tại thành phố Biên Hòa không may qua đời trong đại dịch Covid-19 và nhằm xoa dịu một phần nỗi đau của những gia đình có người thân tử vong vì Covid-19.

Lễ cầu siêu diễn ra trong 01 ngày từ 7h30 đến 21h00 với các nghi thức của Phật giáo Nam tông và Bắc tông: Niêm hương bạch Phật, thượng phan, cúng Phật, tụng kinh cầu siêu bằng tiếng Pali, tụng kinh Địa Tạng, dâng hương tưởng niệm, cúng cơm hương linh, chẩn tế và đọc văn tế.

9. Đạo pháp và dân tộc:

Trước thềm xuân Tân Sửu - 2021, để tạo sự gắn kết giữa Giáo hội và chính quyền, ngày 22/ 01/ 2021 (nhằm mùng 10/ chạp/ Canh Tý), đoàn Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố Biên Hoà, do Thượng tọa Thích Huệ Khai làm trưởng đoàn, đã đến chúc Tết Tân Sửu Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Nai, Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng An ninh đối nội Công an tỉnh Đồng Nai, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, UBMTTQVN thành phố, Phòng Nội vụ, Công an thành phố Biên Hoà và Đảng ủy chính quyền phường Tân Phong.

Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã giới thiệu 01 vị tăng ứng cử Hội đồng Nhân dân thành phố Biên Hòa và 19 vị tăng ni ứng cử Hội đồng nhân dân phường, xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. Kết quả Thương tọa Thích Huệ Khai, thế danh Nguyễn Tiến Dũng đắc cử HĐND thành phố Biên Hòa và 09 chư tôn đức tăng, ni đắc cử Hội đồng nhân phường, xã thành phố Biên Hòa.

Thường trực Ban Trị sự cũng giới thiệu Ni sư Thích nữ Như Dung, Phó ban Trị sự kiêm Trưởng phân Ban Ni giới tham gia Ban Chấp hành Hội Phụ nữ thành phố Biên Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026.

10. Tài chính thu – chi

- Tổng số tiền thu năm 2021 là 3.705.900.000 đ (ba tỷ bảy trăm linh năm triệu chín trăm ngàn đồng).

- Tổng số tiền chi năm 2021 là 3.461.035.000đ (ba tỷ bốn trăm sáu mươi mốt triệu không trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

- Tổng số tiền còn lại của năm 2021 là 244.865.000đ (hai trăm bốn mươi bốn triệu tám trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).

- Tổng số tiền tồn của năm 2020 là 303.647.000 đ (ba trăm linh ba triệu sáu trăm bốn mươi bảy triệu đồng)

Như vậy, quỹ Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa tính đến ngày 23/ 12/ 2021 còn lại là 548.512.000đ. (năm trăm bốn mươi tám triệu năm trăm mười hai ngàn đồng). Việc chi - thu chi tiết có báo cáo riêng của Ban Kinh tế Tài Chính GHPGVN thành phố Biên Hòa.

III. NHẬN ĐỊNH CHUNG

Năm 2021 là năm dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, tác động nghiêm trọng đến mọi mặt đời sống xã hội. Trong đó, hoạt động phật sự của các tự viện cũng chịu ảnh hưởng không hề nhỏ của dịch bệnh Covid-19. Hầu hết các lễ nghi, các khóa tu tập trung đông người đều bị tạm ngưng. Đặc biệt, trong 03 tháng thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 16 của Chính phủ từ ngày 09/ 07 đến ngày 09/ 10/ 2021, tất cả các tự viện trên địa bàn thành phố Biên Hòa đều đóng cửa, chỉ thực hiện lễ nghi trong nội tự.

 Chính trong thời khắc khó khăn ấy, tinh thần từ bi cứu khổ và truyền thống «hộ quốc an dân» của Phật giáo Việt Nam được chư tăng, ni, phật tử thành phố Biên Hòa thể hiện và phát huy cao độ. Các tự viện trong và ngoài khu cách ly, phong tỏa trên địa bàn thành phố đã tương trợ lẫn nhau từ tinh thần đến vật chất. Hình ảnh chư tăng, ni dấn thân úy lạo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm đến người dân khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch, phục vụ tại các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung đã lan tỏa nét đẹp tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, và truyền cảm hứng về lòng từ bi, yêu thương lẫn nhau trong lúc khó khăn, hoạn nạn đến với mọi người.

Việc tổ chức thành công Đại hội điểm Phật giáo thành phố Biên Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026, lễ tưởng niệm Đức đệ tam Pháp chủ GHPGVN Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ, lễ cầu siêu đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19, sự vận dụng công nghệ để thông tin hoạt động chỉ đạo, điều hành và sinh hoạt phật sự của Giáo hội, sự nỗ lực ra mắt nội san Bát Nhã số đầu tiên Xuân Nhâm Dần, và sự tích cực đóng góp ủng hộ Quỹ mua vắc-xin phòng Covid-19 v.v đã nói lên tinh thần dấn thân phụng sự đạo pháp – dân tộc của chư tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo thành phố.

Những thành tựu phật sự năm 2021 của GHPGVN thành phố Biên Hòa là kết quả của sự đoàn kết, hòa hợp của chư tôn đức thành viên Ban Trị sự trong khi làm phật sự, của sự chung tay, góp sức của chư tôn đức tăng, ni viện chủ, trụ trì các tự viện trực thuộc. Thiếu các yếu tố cần và đủ này thì các chương trình phật sự của Ban Trị sự Phật giáo thành phố Biên Hòa khó có thể đạt được thành quả như chúng ta đã thấy ở trên.

Vì vậy, mỗi thành viên Giáo hội cũng như thành viên Ban Trị sự cần ý thức và quán chiếu sâu sắc bài học kinh nghiệm về tinh thần vô ngã vị tha, đoàn kết hòa hợp, dấn thân phụng sự chúng sinh để đưa Phật giáo thành phố Biên Hòa ngày càng phát triển trong thời đại công nghệ 4.0, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào, phật tử.

V. KIẾN NGHỊ:

Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa mong luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi quý hóa của Đảng bộ, Chính quyền, Mặt Trận, các cơ quan ban ngành hữu quan tỉnh, thành phố, và sự nhiệt thành ủng hộ của chư tôn đức viện chủ, trụ trì, quý tăng, ni, phật tử để hoạt động phật sự trên địa bàn thành phố ngày càng ổn định, phát triển vững bền./.

 

Nơi nhận:                                                     TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai;                             TRƯỞNG BAN

- TT. Thành ủy Biên Hòa;                                       

- UBND TP. Biên Hòa;

- Ban Dân vận TU. Biên Hòa;                                                                

- UBMTTQVN TP. Biên Hòa;

- Phòng Nội Vụ; Công an TP. Biên Hòa;

- Thành viên BTS PG TP.Biên Hòa;  

- Trụ trì tự, viện trực thuộc;                                       Thượng tọa Thích Minh Trí

- Lưu VP. BTS.                                                 

       

                                   

                                                              


Thư viện nên xem
  • BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA PHÂN CÔNG ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO 25 PHƯỜNG/ XÃ
  • DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. BIÊN HÒA KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2021-2026
  • Cảm Tác Thơ về dịch bệnh Covid-19