Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
 
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.
Báo cáo Tổng kết phật sự năm 2022

Báo cáo Tổng kết phật sự năm 2022

Tác giả: Ban Trị sự Phật giáo thành phố Biên Hòa
Giới thiệu

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                BAN TRỊ SỰ

            Số: 276/BC-BTS                                       Biên Hòa, ngày …. tháng 12 năm 2022.

 

BÁO CÁO

Tổng kết phật sự năm 2022

I. HOẠT ĐỘNG HÀNH CHÍNH ĐẠO CỦA VĂN PHÒNG BAN TRỊ SỰ

1- Về Tăng sự:

1.1. Chứng nhận Tăng Ni: Xác nhận 30 đơn xin cấp Giấy Chứng nhận Tăng, Ni.

1.2. Xuất gia: Chấp thuận 266 phật tử xuất gia. Trong đó, thiền viện Phước Sơn (208 vị), Quan Âm Tu viện (31 vị), chùa Đại Phước (01 vị), chùa Hoàng Ân (05 vị), tổ đình Long Thiền (02 vị), tịnh xá Ngọc Long (01 vị), chùa Hoa Quang (02 vị), chùa Viên Giác (01 vị), tịnh xá Ngọc Hiệp (02 vị); chùa Từ Bi (02 vị), thiền viện Trúc Lâm Nhật Quang (04 vị), chùa Từ Tôn (01 vị), chùa Đại Bi (01 vị), chùa Quan Âm (01 vị), chùa Đại Giác (01 vị), chùa Thừa Trung (01 vị), tịnh xá Ngọc Hiệp (02 vị).

1.3. Thọ giới: Đề xuất Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai xem xét cho 404 giới tử tăng, ni trên địa bàn thành phố thọ giới Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, Thức xoa, Sa di, Sa di ni tại Đại Giới đàn “Thiện Hoa” do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh tổ chức.

Đề xuất Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai xem xét giới thiệu 05 giới tử Tỳ kheo, 04 giới tử Sa di, 02 giới tử Thức xoa, 02 giới tử Sa di ni đến thọ giới tại Đại Giới đàn do Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh: Bình Dương, Ninh Thuận, Trà Vinh, Khánh Hòa, Kiên Giang và TP. Cần Thơ tổ chức.

1.4. Thuyên chuyển nơi hoạt động phật sự:

a/ Trong tỉnh: Chấp thuận chuyển đi làm phật sự trong tỉnh đối với Sư cô Thích nữ Tuệ Huyền từ chùa Giác Minh, phường Tân Vạn đến tịnh thất Liên Hoa, huyện Cẩm Mỹ, Sư cô Thích nữ Quảng Túc từ chùa Đại Giác, phường Hiệp Hòa đến tịnh thất Lộc Uyển, phường Tam Hòa, Đại đức Thích Tâm Minh Nghĩa từ Tổ đình Quốc Ân Kim Cang, huyện Vĩnh Cửu đến chùa Đại Phước, phường Thống Nhất; Đại đức Thích Tuệ Đức từ Thiền viện Phước Sơn, phường Phước Tân đến chùa Hương Dầu, huyện Định Quán;

b/ Ngoài tỉnh: Đề xuất Ban Trị sự Phật tỉnh chấp thuận Sư cô Thích nữ Quảng Pháp, Sư cô Thích nữ Diệu Hoa, Sư cô Thích nữ Quảng Tịnh từ tịnh xá Ngọc Hương, phường Tam Phước đến chùa Minh Phát, tỉnh Bình Thuận, Ni trưởng Thích nữ Như Dung từ chùa Long Vân, phường Tam Phước đến chùa Huệ Lâm, quận 8, TP. HCM, Đại đức Thích Minh Duyên từ Tổ đình Long Thiền, phường Bửu Hòa đến chùa Bửu Quang, tỉnh Vĩnh Long, Đại đức Thích Minh Đạt từ Quan Âm Tu viện, phường Bửu Hòa đến chùa Thanh Tân, tỉnh Bình Phước, Sư cô Thích nữ Diệu Liễu từ Quan Âm Tu viện đến tịnh xá Hương Lâm, tỉnh Bình Phước, Sư cô Thích nữ Tâm Nghĩa từ Quan Âm tu viện đến chùa Thanh An, tỉnh Bình Phước, Đại đức Thích Pháp Thiện từ Quan Âm Tu viện đến chùa Linh Thạnh, tỉnh Tiền Giang, Sư cô Thích nữ Thảo Liên từ tịnh xá Ngọc Quang, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đến tịnh xá Liên Hoa, phường Tân Tiến, Sư cô Thích nữ Diệu Chơn từ chùa Long Vân, phường Tam Phước đến chùa Minh Đăng tỉnh Tiền Giang, Sư cô Thích nữ Chúc Tín từ chùa Đại Giác, phường Hiệp Hòa đến chùa Am, tỉnh Phú Thọ.

1.5. Bổ nhiệm trụ trì: Ban Trị sự thành phố đề xuất Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xem xét bổ nhiệm trụ trì chùa Phi Lai phường Tân Tiến đối với Đại đức Thích Nguyên Long, chùa Diệu Pháp phường Phước Tân đối với Đại đức Thích Thiện Tâm, chùa Pháp Bảo phường Phước Tân đối với Đại đức Thích Khải Thành, chùa Già Lam Thiện Sinh đối với Đại đức Thích Trung Phú, tịnh xá Ngọc Phúc phường Bửu Long đối với Sư cô Thích nữ Hạnh Hoa.

1.6. Tấn phong Giáo phẩm: Đề xuất Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xem xét đề nghị Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tấn phong 53 tăng, ni lên hàng Giáo phẩm. Trong đó,

- 03 Thượng tọa lên hàng Giáo phẩm Hòa Thượng: Thượng tọa Thích Huệ Ninh (chùa Hiển Lâm phường Hóa An), Thượng tọa Thích Minh Trường (Quan Âm Tu viện phường Bửu Hòa), Thượng tọa Thích Thiện Kiết (Quan Âm Tu viện phường Bửu Hòa).

- 14 Đại đức lên hàng Giáo phẩm Thượng tọa: Đại đức Thích Đạt Minh (chùa Pháp Bảo phường Phước Tân), Đại đức Thích Quảng Thành (chùa Phi Lai phường Tân Tiến), Đại đức Thích Quảng Trí (chùa Từ Tôn phường Tam Hiệp), Đại đức Thích Tuệ Quang (chùa Phước Quang phường Phước Tân), Đại đức Thích Minh Cang (chùa Tân Quang phường Hóa An), Đại đức Thích Minh Hưng (tịnh xá Ngọc Đăng phường An Bình), Đại đức Thích Quảng Đại, Đại đức Thích Quảng Lực (tổ đình Phước Viên phường Tân Hiệp), Đại đức Thích Trung Định (chùa Thanh Lương phường Bửu Hòa), Đại đức Thích Thiện Tâm, Đại đức Thích Minh Độ, Đại đức Thích Đại Nhẫn, Đại đức Thích Đạt Ma Thọ Quang (Quan Âm Tu viện phương Bửu Hòa), Đại đức Thích Thiền Định (chùa Liên Hoa phường Phước Tân).

- 06 Ni sư lên hàng Giáo phẩm Ni trưởng: Ni sư Thích nữ Chân Liên (tịnh xá Ngọc Bửu phường Bửu Long), Ni sư Thích nữ Diệu Lạc, Ni sư Thích nữ Vạn Huê (tịnh xá Thắng Liên Hoa phường Hiệp Hòa), Ni sư Thích nữ Diệu Thông, Ni sư Thích nữ Kim Sơn, Ni sư Thích nữ Lục Huê (Quan Âm Tu viện phường Bửu Hòa).

- 30 Sư cô lên hàng Giáo phẩm Ni sư: Sư cô Thích nữ Hạnh Minh (chùa Long Hoa phường Phước Tân), Sư cô Thích nữ Diệu Trí (chùa Phước Hội phường Hiệp Hòa), Sư cô Thích nữ Quảng Tánh (chùa Hải Quang phường Bửu Long), Sư cô Thích nữ Diệu Sơn, Sư cô Thích nữ Hương Huyền, Sư cô Thích nữ Viên Thành, Sư cô Thích nữ Hồng Quang, Sư cô Thích nữ Diệu Quang, Sư cô Thích nữ Ngọc Quang, Sư cô Thích nữ Ngọc Truyền, Sư cô Thích nữ Liễu Nhất, Sư cô Thích nữ Kim Thuận, Sư cô Thích nữ Hương Định, Sư cô Thích nữ Thiện Đức, Sư cô Thích nữ Kim Thắng, Sư cô Thích nữ Bạch Liên, Sư cô Thích nữ Hiếu Hạnh, Sư cô Thích nữ Phương Tâm, Sư cô Thích nữ Diệu Kỷ, Sư cô Thích nữ Tâm Hiếu, Sư cô Thích nữ Diệu Nghĩa, Sư cô Thích nữ Diệu Minh, Sư cô Thích nữ Ngọc Nghiêm (Quan Âm Tu viện phường Bửu Hòa), Sư cô Thích nữ Diệu Thanh (chùa Phổ Hiền phường Bửu Long), Sư cô Thích nữ Liên Hạnh (chùa Liễu Quán phường Phước Tân), Sư cô Thích nữ Viên Quang (chùa Viên Thông phường Phước Tân), Sư cô Thích nữ Giới Niệm (chùa Bửu Hưng phường Quang Vinh), Sư cô Thích nữ Thiền Lưu (chùa Phước Long phường Tam Phước), Sư cô Thích nữ Ngọc Ẩn (tịnh xá Ngọc Tịnh phường Bửu Long), Sư cô Thích nữ Hạnh Bình (tịnh xá Bửu Tháp phường Bửu Long).

1.7. Thành lập/ công nhận tự viện: Ban Trị sự Phật giáo thành phố đề nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền cho phép thành lập 02 điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung là: Điểm sinh hoạt Sắc Tứ 2 phường Tam Phước; Điểm sinh hoạt Thành Hiếu phường Trảng Dài; trong đó có 01 điểm sinh hoạt Sắc Tứ 2 đã được Ủy ban nhân dân phường Tam Phước cấp giấy chứng nhận.

Trong năm 2022, thành phố Biên Hòa được thành lập thêm 01 tự viện là Thiền viện Duy Lực phường An Hòa, nâng tổng số tự viện hợp pháp lên 141/ 160 tự viện.

1.8. Chủ trương giao đất: Đề xuất Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền xem xét giao đất cơ sở tôn giáo cho chùa Phúc Duyên phường Phước Tân, chùa Quan Âm Già Lam phường Tam Hòa, chùa Quảng Nghiêm phường Phước Tân, chùa Đại Bi phường Trảng Dài.

1.9. Chuyển đổi danh xưng tự: Ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hoà có tờ trình đề xuất Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xem xét chuyển đổi danh xưng từ Tịnh thất Ngọc Phúc sang Tịnh xá Ngọc Phúc phường Bửu Long.

1.10: Đăng ký tụ điểm an cư : Căn cứ Thông bạch số 169/TB-BTS ký ngày 12/04/2022 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn tổ chức An cư Kiết hạ PL.2566 – DL.2022, Ban Trị sự thành phố đã đăng ký các tụ điểm an cư tại chỗ: Quan Âm Tu viện phường Bửu Hòa (259 hành giả); chùa Phước Viên phường Tân Hiệp (32 hành giả); chùa Hoàng Ân phường Hiệp Hòa (78 hành giả); chùa Viên Thông phường Phước Tân (31 hành giả).

2. Về văn hóa:

Đề xuất Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xem xét, có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền chấp thuận về mặt chủ trương cho phép chùa Viên Giác phường Tam Hiệp xây dựng Chánh điện, nhà thờ Tổ, bảo tháp, giảng đường, trai đường, tăng xá, phòng khách; chùa Đại Phước phường Thống Nhất xây dựng nhà thờ Cốt; Quan Âm tu viện phường Bửu Hòa xây dựng tăng, ni xá; chùa Phúc Lâm xây dựng Tổ đường, giảng đường, trai đường, tăng xá, bảo cái lục giác, tháp 7 tầng; chùa Viên Thông xây dựng: nhà bếp, trai đường; chùa Pháp Bảo phường Phước Tân xin điều chỉnh chủ trương xây dựng.

3. Về giáo dục Phật giáo: 

Trong năm 2022, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa giới thiệu cho các tăng ni sinh theo học các trường Phật học ở các tỉnh như: Học viện Phật giáo tại TP. HCM: 02 vị, Học viện Phật giáo tại TP. Huế: 01 vị, Học viện Phật giáo tại TP. HCM (hệ đào tạo từ xa): 05 vị; học Trung cấp các tỉnh bạn: 11 vị, học lớp Trung cấp Giảng sư tại TP. HCM: 05 vị.

II. THÀNH QUẢ PHẬT SỰ:

1. Kiện toàn nhân sự các ban chuyên môn trực thuộc Ban Trị sự:

Sau Đại hội Đại biểu Phật giáo thành phố Biên Hòa nhiệm kỳ 2021 – 2026, Thường trực Ban Trị sự thành phố chỉ đạo chư tôn đức Trưởng các ban và phân ban chuyên môn căn cứ Thông tư hướng dẫn của Hội đồng Trị sự và Ban Trị sự tỉnh khẩn trương kiện toàn nhân sự ban của mình.

Được sự đồng thuận của Ban Trị sự tỉnh và chính quyền thành phố, ngày 29/ 04/ 2022 (nhằm 29/ 03/ Nhâm Dần), Ban Trị sự thành phố đã tổ chức Hội nghị công bố và trao Quyết định chuẩn y nhân sự các ban chuyên trách trực thuộc Ban Trị sự nhiệm kỳ 2021 – 2026 của Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, 1. Ban Tăng sự gồm 13 thành viên do Thượng tọa Thích Minh Trí làm Trưởng ban, 2/ Ban Pháp chế gồm 12 thành viên do Thượng tọa Thích Huệ Ninh làm Trưởng ban, 3/ Ban Giáo dục Phật giáo 11 thành viên do Thượng tọa Thích Quảng Trí làm Trưởng ban, 4/ Ban Kiểm soát gồm 8 thành viên do Đại đức Thích Nhuận Giải làm Trưởng ban, 5/ Ban Hoằng pháp gồm 15 thành viên do Đại đức Thích Phước Toàn làm Trưởng ban, 6/ Ban Hướng dẫn Phật tử gồm 8 thành viên do Đại đức Thích Quảng Duy làm Trưởng ban, 7/ Ban Văn hóa gồm 12 thành viên do Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh làm Trưởng ban, 8/ Ban Phật giáo Quốc tế gồm 5 thành viên do Thượng tọa Thích Thiên  Phước làm Trưởng ban, 9/ Ban Nghi Lễ gồm 17 thành viên do Thượng tọa Thích Thiện Tấn làm Trưởng ban, 10/ Ban Thông tin Truyền thông gồm 9 thành viên do Đại đức Thích Đức Hải làm Trưởng ban, 11/ Ban Kinh tế Tài chánh gồm 5 thành viên do Thượng tọa Thích Minh Hưng làm Trưởng ban, 12/ Ban Từ thiện Xã hội 8 thành viên do Ni sư Thích nữ Quảng Tiên làm Trưởng ban, 13/ Phân ban Ni giới gồm 12 thành viên do Ni trưởng Thích nữ Như Dung làm Trưởng ban.

2. Tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh nhiệm kỳ 2022 – 2027

Đoàn Đại biểu Phật giáo thành phố Biên Hòa gồm 70 tăng, ni tiêu biểu do Thượng tọa Thích Minh Trí làm trưởng đoàn, tham dự Đại hội Đại biểu Phật giáo tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2022 – 2027 được tổ chức trong 02 ngày 01-02/ 11/ 2022 tại Chùa Tỉnh Hội phường Hiệp Hòa. Trong thời gian diễn ra đại hội, đoàn đại biểu thành phố luôn chấp hành nghiêm các quy định do Ban Tổ chức đại hội đề ra. Chư tôn đức viện chủ, trụ trì tự viện trên địa bàn thành phố đã cúng dường công tác tổ chức Đại hội Phật giáo tỉnh với tổng số tiền 1.058.000.000 đ (một tỷ năm mươi tám triệu đồng chẵn).

Tại đại hội, Ban Trị sự thành phố có 13 chư tôn đức được suy cử thành viên Ban Trị sự tỉnh. Theo đó, Thượng tọa Thích Minh Trí được suy cử Phó Trưởng ban Tri sự, Thượng tọa Thích Quảng Trí, Phó Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Nghi lễ tỉnh, Thượng tọa Thích Tuệ Quyền, Trưởng ban Ban Phật giáo Quốc tế tỉnh, Ni trưởng Thích nữ Như Dung, Trưởng Phân ban Ni giới tỉnh, Thượng tọa Thích Huệ Ninh, Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh đồng Ủy viên Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Thượng tọa Thích Thiện Thọ, Thượng tọa Thích Thiên Phước, Thượng tọa Thích Quảng Thành, Đại đức Thích Phước Toàn, Đại đức Thích Quý Trì, Ni sư Thích nữ Đạt Liên đồng Ủy viên chính thức Ban Trị sự tỉnh, Đại đức Thích Thiện Bửu, Ủy viên dự khuyết Ban Trị sự tỉnh.

- Bên cạnh đó, Thượng tọa Thích Minh Trí, Phó Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN thành phố được suy cử Ủy viên dự khuyết Hội đồng Trị sự GHPGVN khóa IX tại Đại hội Đại biểu GHPGVN khóa IX, nhiệm kỳ 2022 – 2027 diễn ra tại Thành phố Hà Nội từ ngày 27 đến ngày 29/ 11/ 2022.

2. Tổ chức Lễ Phật đản PL.2566 – DL.2022:

Ngày 08/05/2022 (nhằm ngày mùng 08/04 Nhâm Dần), Ban Trị sự cùng Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Nghi lễ thành phố đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2566 tại Tổ đình Phước Viên, phường Tân Hiêp. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh, Chứng minh và thành viên Ban Trị sự thành phố, đại diện cấp ủy, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các cơ quan ban ngành tỉnh Đồng Nai, TP. Biên Hòa, phường Tân Phong, phường Tân Hiệp cùng chư tôn đức viện chủ, trụ trì các tự viện và hơn 500 phật tử trên địa bàn thành phố tham dự.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm trọng thể và được truyền hình trực tiếp trên trang tin Phật giáo Biên Hòa và các nền tảng trang mạng xã hội Facebook, YouTube để lại những dấu ấn sấu đậm về sự kiện đức Phật đản sinh trong quảng đại quần chúng phật tử.

3. Tổ chức An cư kiết hạ năm 2022:

- Thực hiện Thông bạch của Ban Trị sự tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức An cư Kiết hạ PL.2566 – DL.2022, Ban Trị sự thành phố tổ chức 02 trường hạ. Trường hạ Tổ đình Long Thiền có 43 hành giả tăng; trường hạ chùa Long Vân có 300 hành giả ni;

Thời khóa tu tập mỗi ngày tại 2 trường hạ bắt đầu từ 3h30 đến 21h30, với các thời công phu khuya, tập thể dục, chấp tác, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, thiền hành, cúng ngọ, quả đường, công phu chiều, thời khóa tịnh độ, chỉ tịnh, học kinh Trung Bộ, kinh Phạm Võng, kinh Di Giáo, luật Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, luật Thức xoa, luật Sa di, Sa di ni, lịch sử Phật giáo Việt Nam. Mỗi tháng 02 kỳ vào ngày 30 và rằm, các hành giả nội ngoại thiền đều tập trung về 02 trường hạ này bố tát tụng giới. Bên cạnh đó, Ban Chức sự trường hạ còn mời đại diện Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng Nội vụ thành phố đến chia sẻ chuyên đề về Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và các vấn đề liên quan đến tôn giáo.

Ngày 07/ 08/ 2022, (nhằm ngày 10/ 07/ Nhâm Dần), tại Tổ đình Long Thiền phường Bửu Hòa, Ban Trị sự thành phố long trọng tổ chức Lễ tổng kết mãn hạ và Vu Lan.

4. Tổ chức cúng dường an cư kiết hạ:

Nhằm tạo điều kiện thuận duyên cho chư hành giả an tâm tu học trong mùa an cư kiết hạ năm 2022, Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã vận động chư tôn đức tăng, ni viện chủ, trụ trì và đạo tràng phật tử các tự, viện phát tâm công đức cúng hạ. Kết quả có hơn 100 tự, viện cúng dường tịnh tài là 561.800.000đ (năm trăm sáu mươi mốt triệu tám trăm ngàn đồng).

Trong 02 ngày 11-12/ 6 Nhâm Dần (nhằm ngày 9-10/07/2022), Ban Trị sự Phật giáo thành phố tổ chức đoàn tăng, ni, phật tử cúng dường đến 13 trường hạ và tụ điểm an cư trong tỉnh: chùa Tỉnh Hội phường Hiệp Hòa, chùa Đại Giác phường Hiệp Hòa, chùa Hoàng Ân phường Hiệp Hòa, Quan Âm Tu Viện phường Bửu Hòa, tổ đình Long Thiền phường Bửu Hòa, Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai phân hiệu Ni huyện Long Thành, chùa Long Vân phường Tam Phước, Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai phân hiệu Tăng phường Phước Tân, chùa Viên Thông phường Phước Tân, thiền viện Phước Sơn phường Phước Tân, tổ đình Phước Viên phường Tân Hiệp, trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai phân hiệu Tăng (thiền viện Thường Chiếu xã Phước Thái, huyện Long Thành), trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai phân hiệu Ni Khất sĩ (tịnh xá Ngọc Uyển phường Bửu Hòa).

5. Tổ chức tặng quà người mù trong tỉnh:

Ban Trị sự - Ban Từ thiện Xã hội phối hợp với UBMTTQVN thành phố Biên Hòa tổ chức 02 buổi trao quà từ thiện nhân dịp đại lễ Phật đản và Vu lan với tổng kinh phí 480 triệu đồng.

Cả hai buổi trao quà từ thiện này đều lay động lòng trắc ẩn của quý tăng, ni, phật tử, các mạnh thường quân và nhà hảo tâm. Chính vì thế, trong cả 02 buổi từ thiện Phật đản và Vu lan, ngoài những phần quà của Ban Trị sự - Ban Từ thiện Xã hội trao tặng, người mù, người khó khăn còn được nhận thêm mỗi người một phong bì tiền mặt từ các nhà hảo tâm, khiến họ hết sức cảm động, phấn khởi, hoan hỷ trước nghĩa cử cao đẹp của cộng đồng Phật giáo.

Đây là năm đầu tiên Ban Trị sự - Ban Từ thiện Xã hội thành phố tổ chức quy tụ 1000 người mù, người khó khăn từ các huyện và thành phố trong tỉnh tập tring về Tổ đình Phước Viên và Tổ đình Long Thiền để nhận những món quà nghĩa tình của chư tôn đức thành viên Ban Trị sự, viện chủ, trụ trì các tự viện trực thuộc chung tay ủng hộ.

Dưới sự chứng minh của Thường trực Ban Trị sự thành phố, ngày 03/ 08/ 2022, tại hội trường Văn phòng Ban Trị sự - chùa Đức Quang, Ban Từ thiện Xã hội phối hợp với Hội khuyến học thành phố tổ chức trao 60 suất học bổng đến học sinh con người mù từ các huyện Vĩnh Cửu, Trảng Bom và thành phố Biên Hòa. Mỗi suất học bổng trị giá trên 1.300.000 đ, gồm 10 kg gạo, 01 thùng mì, 10 cuốn vở 100 trang, 04 cây bút bi, bánh bao, sữa hộp đậu nành, nước uống và phong bì tiền mặt 1.000.000 đồng do Ban Từ thiện Xã hội vận động chư tôn đức tăng, ni, quý phật tử và các nhà hảo tâm phát tâm ủng hộ.

6. Tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì

Ban Trị sự và Ban Tăng sự thành phố tổ chức Lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Phi Lai, phường Tân Tiến đối với Đại đức Thích Nguyên Long, thiền viện Duy Lực, phường An Hòa đối với Sư cô Thích nữ Pháp Ngân chùa Già Lam Thiện Sanh phường Tân Tiến đối với Đại đức Thích Trung Phú. Chư tôn đức tân trụ trì các tự viện này rất vinh dự và hoan hỷ trước sự quan tâm hỗ trợ của Ban Trị sự thành phố trong công tác tổ chức.

7. Ra mắt nhạc phẩm Phật giáo Biên Hòa ca

Được sự gợi ý của Thường trực Ban Trị sự và Ban Văn hóa thành phố, nhạc sĩ phật tử Thiện Cần Trần Văn Giỏi đã cảm xúc sáng tác nhạc phẩm Phật giáo Biên Hòa ca với nội dung ngợi ca chân lý Phật-đà và động viên, thúc giục tăng, ni, phật tử hân hoan dấn thân phụng sự đạo pháp và dân tộc.

Nhạc phẩm “Phật giáo Biên Hòa ca” được Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh hòa âm phối khí và đã đăng ký bản quyền tác giả tại Cục Bản quyền tác giả Bộ Văn hóa. Nhạc sĩ Phật tử Thiện Cần Trần Văn Giỏi cũng đã thành tâm cúng dường bản quyền tác giả nhạc phẩm này đến Ban Trị sự thành phố được toàn quyền sử dụng.

Ngày 08/05/2022 (nhằm ngày mùng 08/04 Nhâm Dần) Nhạc phẩm Phật giáo Biên Hòa ca chính thức ra mắt trong Đại lễ Phật đản PL. 2566 do Ban Trị sự thành phố tổ chức qua sự trình bày của 30 nam nữ cư sĩ phật tử Tổ đình Phước Viên.

Phật giáo Biên Hòa ca là nhạc phẩm đầu tiên của Ban Trị sự thành phố sau 40 năm thành lập GHPGVN.

8. Nội san Bát Nhã được đánh giá cao:

Trong năm 2022, Ban Trị sự - Ban Văn hóa thành phố đã biên tập, biên soạn, thiết kế, in ấn và phát hành trên 4000 quyển Nội san Bát Nhã qua 03 số về các chủ đề: Phật đản sinh”, Vu Lan mùa hiếu hạnh, Phật thành đạo và xuân Quý Mão -2023.

Nội san Bát Nhã ngày càng chất lượng về nội dung, phong phú về thể loại, như: thơ ca, tản văn, tùy bút, nghiên cứu, dịch thuật, truyện ngắn v.v. Hình thức được thiết kế chuyên nghiệp, trang nhã, bắt mắt, in ấn trên loại giấy cao cấp nhất hiện có tại Việt Nam.

Cho đến nay, ấn phẩm văn hóa Nội san Bát Nhã đã nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các tác giả không chỉ ở tại thành phố Biên Hòa mà còn từ Bắc-Trung-Nam gửi bài viết về Ban Biên tập. Qua phát hành 04 số, Nội san Bát Nhã được độc giả hoan nghênh đón đọc, đánh giá cao.

9. Hoạt động Thông tin truyền thông:

Trong năm 2022, Ban Thông tin Truyền thông thành phố thực hiện viết tổng cộng 48 tin, bài về hoạt động phật sự của Ban Trị sự và các tự viện thành phố. Những tin bài do Ban Thông tin Truyền thông thành phố viết mang hàm lượng thông tin chính xác, có tính chuyên nghiệp, được cập nhật không chỉ trên cổng thông tin Phật giáo Biên Hòa mà còn được đăng tải trên báo Giác Ngộ, Phật sự Online, Phật giáo Đồng Nai, Người Phật tử. Bên cạnh đó, trong các hoạt động Phật sự quan trọng, Ban Thông tin Truyền thông thành phố còn mời phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Biên Hòa, báo Đồng Nai đến ghi nhận đưa tin.

Trang website https://phatgiaobienhoa.com/ do Ban Thông tin Truyền thông thành phố phụ trách càng ngày hoàn thiện, phát triển, được xem là nguồn thông tin phát ngôn chính thống của Ban Trị sự thành phố liên quan đến các hoạt động phật sự, thu hút một lượng độc giả ổn định từ khắp nơi truy cập mỗi ngày.

10. Phân ban Ni giới thành phố kết nối tình pháp lữ:

Thành phố Biên Hòa có khá nhiều tự viện do chư tôn đức ni đảm nhiệm trụ trì. Nhận thấy đây chính là nguồn lực quan trọng để nâng tầm hoạt động phật sự của ni giới thành phố Biên Hòa, được sự khích lệ của Thường trực Ban Trị sự, Ni trưởng Thích nữ Như Dung, Phó Ban trị sự kiêm Trưởng phân Ban Ni giới thành phố đã tổ chức đoàn Phân ban Ni giới đến viếng thăm, vấn an 10 tự viện. Chư tôn đức ni trụ trì các tự viện này đã rất cảm động và hoan hỷ tiếp đón trọng thị đoàn Phân ban Ni giới thành phố.

Qua đó, Phân ban Ni giới thành phố đã kết nối tình pháp lữ, kết hợp tổ chức thực hiện chuyến từ thiện đầy nghĩa tình đến các xã: Phú Bình, Thanh Sơn và Tà Lài trao tặng tổng cộng 300 phần quà, trị giá 150 triệu đồng đến người dân tộc thiểu số. Hy vọng Phân ban Ni giới thành phố sẽ có nhiều hoạt động tốt đẹp trong năm 2023, góp phần cùng Ban Trị sự thành phố hoàn thành các phật sự giáo hội.

11. Hoạt động từ thiện của Giáo hội thành phố:

Công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo luôn được chư tôn đức tăng, ni GHPGVN thành phố Biên Hòa quan tâm, thực hiện. Trong các dịp lễ trọng của Phật giáo và lễ tết của dân tộc, Ban Trị sự và các tự viện thành phố đều có những món quà nhân ái, chia sẻ yêu thương đến các đối tượng gia đình chính sách, có công với cách mạng, người mù, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng học bổng, thẻ bảo hiểm y tế đến học sinh nghèo hiếu học, ủng hộ quỹ vì người nghèo của mặt trận tổ quốc các cấp.

Tổng số tiền hoạt động từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa năm 2022 là 28.607.721.000 đ (hai mươi tám tỷ sáu tram linh bảy triệu bảy tram hai mươi mốt ngàn đồng ). Trong đó, Ban Trị sự thành phố là 1.489.300.000đ (một tỷ bốn trăm tám mươi chín triệu ba trăm ngàn đồng), và các tự viện trực thuộc là  27.119.431.000 đ (hai mươi bảy tỷ một trăm mười chín triệu bốn tram ba mươi mốt ngàn đồng).

Xin xem báo cáo đầy đủ các hoạt động từ thiện xã hội của Ban Trị sự thành phố và các tự viện trực thuộc trong văn kiện Tổng kết phật sự năm 2022.

11. Đạo pháp và dân tộc:

Trước thềm xuân Nhâm Dần - 2022, để tạo sự gắn kết giữa Giáo hội và chính quyền, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã thăm và chúc Tết: Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ban Dân vận tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh, Công an thành phố, và phường Tân Phong.

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hòa giới thiệu Ni sư Thích nữ Tri Liên, Ủy viên Ban Trị sự, Phó Trưởng ban kiêm Chánh Thư ký Ban Từ thiện Xã hội GHPGVN TP. Biên Hòa tham gia Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ  thành phố nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Nhân ngày Thương binh – liệt sĩ 27-7, với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, Ban Trị sự thành phố cùng với Ban Trị sự tỉnh đến Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh dâng hương Hồ Chủ tịch và tụng kinh cầu nguyện anh linh anh hung liệt sĩ sớm siêu sinh về cảnh giới an lành.

Đặc biệt, Ban Trị sự thành phố đã có những hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm ngày Truyền thống Công tác Dân vận, ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và ngày Truyền thống An ninh nhân dân. Không chỉ đến thăm, chúc mừng mà Ban Trị sự thành phố còn phối hợp với Ban dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận Thành ủy và UBMTTQVN thành phố trao tặng những món quà đầy ý nghĩa đến những hoàn cảnh đang cần sự giúp đỡ.

12. Tài chính thu – chi

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự thành phố, Ban Kinh tế Tài chính phối hợp với Văn phòng Ban Trị sự, Ban Kiểm soát thành phố tổ chức thu – chi rất minh bạch, công khai. Các hoạt động thu-chi tài chính đều được lập danh sách cụ thể, báo cáo chi tiết, có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của Thường trực Ban Trị sự, Ban Kiểm soát thành phố. Vì vậy mà được chư tôn đức thành viên Ban Trị sự thành phố, viện chủ, trụ trì tự viện trực thuộc hoan hỷ, tín nhiệm cao, tích cực đóng góp, cúng dường trong các hoạt động phật sự và từ thiện xã hội do Thường trực Ban Trị sự đề ra.

- Tổng số tiền thu năm 2022 là 3.342.680.000đ (ba tỷ ba trăm bốn mươi hai triệu sáu trăm tám chục ngàn đồng)

- Tổng số tiền chi năm 2022 là 3.044.721.000đ (ba tỷ bốn mươi bốn triệu bảy trăm hai mươi mốt ngàn đồng).

- Tổng số tiền còn lại của năm 2022 là 297.959.000đ (hai trăm chín bảy triệu chín trăm năm chín ngàn đồng).

Việc chi - thu chi tiết có báo cáo riêng của Ban Kinh tế Tài Chính GHPGVN thành phố Biên Hòa.

13. Công tác pháp chế - kiểm soát :

Thường trực Ban Trị sự cùng với Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát thành phố đã có những nỗ lực trong khả năng có thể, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp đối với việc di dời Tịnh thất Ngọc Tịnh phường Bửu Long để thực hiện dự án trọng điểm đường ven sông Đồng Nai. Chính quyền thành phố đã di dời tịnh thất Ngọc Tịnh đến địa điểm tạm thời khá tốt. Nhờ vậy, cho đến nay, sinh hoạt phật sự của tịnh thất Ngọc Tịnh tại địa điểm tạm thời này đã tương đối ổn định trong khi chờ chính quyền các cấp giao đất xây dựng cơ sở tự viện tại địa điểm mới.

Sau khi nhận được thông tin từ các cơ quan chức năng thành phố Biên Hòa, Thường trực Ban Trị sự cũng cùng với Ban Pháp chế, Ban Kiểm soát thành phố  phối hợp chư tôn giáo phẩm lãnh đạo tông môn, hệ phái giải quyết tạm ổn tình hình nội bộ ni chúng bất hòa tại hai tự viện tọa lạc tại 02 phường Hiệp Hòa và Thống Nhất.

14. Hoạt động phật sự của các tự viện trực thuộc :

Chư tôn đức viện chủ, trụ trì các tự viện đã tổ chức trang nghiêm pháp hội cầu an đầu năm, lễ Phật đản, lễ Vu lan, lễ khánh đản Bồ-tát Quan Thế Âm, lễ vía Đức Phật A-di-đà với hàng ngàn phật tử tham dự. Các khóa tu niệm Phật, khóa tu một ngày an lạc, khóa tu Phật thất, khóa tu bát quan trai giới, khóa tu dành cho thiếu nhi v.v cũng được các tự viện tổ chức. Một số tự viện còn thỉnh mời các giảng sư có uy tín về thuyết giảng. Các tự viện thường xuyên tổ chức các khóa tu, các buổi thuyết giảng quy tụ đông đảo phật tử tham dự có thể kể đến là thiền viện Phước Sơn, chùa Long Vân, Tổ đình Phước Viên, Quan Âm tu viện, chùa Phi Lai, chùa Đại Phước, chùa Pháp Bảo, chùa Phước Lâm, thiền viện Duy Lực, chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm, chùa Hạnh Sơn, Tổ đình Long Thiền, tịnh xá Ngọc Tánh v.v.

III. NHẬN XÉT ƯU – KHUYẾT

Về ưu điểm, trong năm 2022, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát. Kinh tế, văn hóa, xã hội và tôn giáo v.v. đã được hoạt động ổn định. Cuộc sống người dân đã trở lại bình thường. Văn phòng Ban Trị sự thành phố tích cực giải quyết nhanh chóng nhu cầu của tự viện, tăng, ni về hành chính đạo. Sinh hoạt phật sự của các tự viện đã có nhiều khởi sắc. Phật tử dần dần vượt qua nỗi ám ảnh sợ hãi Covid-19, đến chùa lễ Phật, tu học ngày càng nhiều hơn, tuy không đông đảo bằng những năm chưa xảy ra dịch bệnh. Tình hình phật sự của tự viện, và sự sinh hoạt tu học, hành đạo của chư tăng, ni thành phố chấp hành giáo luật và pháp luật. Đa số chư tôn đức tăng ni viện chủ, trụ trì các tự viện tích cực ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần cho các phật sự giáo hội. Nhờ vậy, các phật sự của Ban Trị sự thành phố đều thành tựu viên mãn tốt đẹp.

Về khuyết điểm, nội bộ chư ni của một hai tự viện trên địa bàn thành phố có dấu hiệu lãng quên đời sống lục hòa cộng trụ trong chốn thiền môn. Vụ việc tuy đã được Ban Trị sự thành phố cùng với chư tôn giáo phẩm có trách nhiệm trong tông môn, hệ phái giải quyết tạm ổn, nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ làm thoái thất tín tâm của đồng bào, phật tử, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín GHPGVN và đến tình hình an ninh, trật tự địa phương. Mong rằng cá nhân các đương sự sớm ý thức bổn phận, trách nhiệm của sứ giả Như Lai, điều chỉnh những hành vi ứng xử chưa phù hợp trong cửa từ bi.

IV. KIẾN NGHỊ:

Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa mong luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban Thường trực Ban Trị sự tỉnh; sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi quý hóa của Đảng bộ, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các cơ quan ban ngành hữu quan tỉnh, thành phố, và sự nhiệt thành ủng hộ của chư tôn đức viện chủ, trụ trì, quý tăng, ni, phật tử để hoạt động phật sự trên địa bàn thành phố ngày càng ổn định, phát triển vững bền./.

Nơi nhận:                                                     TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai;                                    TRƯỞNG BAN

- TT Thành ủy Biên Hòa;                                      

- UBND TP. Biên Hòa;

- Ban Dân vận T.U Biên Hòa;                                                                

- UBMTTQVN TP. Biên Hòa;

- Phòng Nội Vụ; Công an TP. BH;

- Thành viên BTS PG TP.BH;                                    

- Trụ trì các tự, viện;                                               Thượng tọa Thích Minh Trí

- Lưu VP. BTS-PGBH.                                                 

       

 


Thư viện nên xem
  • ĐỪNG THẤY ĐỎ MÀ VỘI TƯỞNG RẰNG ĐÃ CHÍN
  • TẢN MẠN VỀ NHÀ SƯ TU NHẬP THẾ
  • CHỢT NHỚ NHÀ SƯ KHỔ HẠNH LÊ TRUNG TRANG