Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
 
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.
BÁO CÁO TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2023

BÁO CÁO TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2023

Tác giả: Ban Trị sự Phật giáo thành phố Biên Hòa
Giới thiệu

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

               BAN TRỊ SỰ

          Số: 142/BC-BTS                          Biên Hòa, ngày 28 tháng 12 năm 2023.

BÁO CÁO

Tổng kết phật sự năm 2023

 
   

I. CÔNG TÁC HÀNH CHÍNH ĐẠO

1- Về Tăng sự:

1.1. Chứng nhận Tăng Ni: Xác nhận 35 đơn xin cấp Giấy Chứng nhận Tăng, Ni.

1.2. Xuất gia: Chấp thuận 123 phật tử xuất gia. Trong đó, thiền viện Phước Sơn (98 vị), Quan Âm Tu viện (14 vị), Tổ đình Phước Viên (01 vị), chùa Hoàng Ân (03 vị), chùa Long Vân (01 vị), chùa Từ Bi (01 vị), chùa Phước Hội (03 vị), chùa Hải Quang (01 vị), chùa Đại Phước (01 vị).

1.3. Thọ giới: Đề xuất Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai xem xét giới thiệu 16 vị giới tử thọ giới tại Đại Giới đàn:

- Do Ban Trị sư GHPGVN tỉnh BR-VT tổ chức. Trong đó, Tỳ kheo ni: 05 vị, Thức xoa : 03 vị và Sa di: 02 vị;

- Do Ban Trị sư GHPGVN tỉnh Tiền Giang tổ chức. Trong đó, Tỳ kheo ni: 02 vị;

- Do Ban Trị sư GHPGVN tỉnh Bình Phước tổ chức. Trong đó, Thức xoa: 01 vị;

- Do Ban Trị sư GHPGVN tỉnh Vĩnh Long tổ chức. Trong đó, Tỳ kheo ni: 01 vị;

- Do Ban Trị sư GHPGVN tỉnh Long An tổ chức. Trong đó, sa di: 01 vị, Sa di ni : 01 vị.

1.4. Thuyên chuyển nơi hoạt động phật sự:

a/ Trong tỉnh: Chấp thuận chuyển đi làm phật sự trong tỉnh đối với Đại đức Thích Phước Tín từ thiền viện Phước Sơn, phường Phước Tân đến tịnh thất Quản Tâm huyện Xuân Lộc; Sư cô Thích nữ Diệu Ngọc chùa Giác Minh, phường Tân Vạn đến tịnh xá Ngọc Long phường Thống Nhất.

b/ Ngoài tỉnh: Đề xuất Ban Trị sự Phật tỉnh chấp thuận Sư cô Thích nữ Giác Chánh từ chùa Hoàng Ân, phường Hiệp Hoà đến chùa Nghiêm Quang, tỉnh BR-VT; Sư cô Thích nữ Hương Nghiêm từ Quan Âm Tu viện, phường Bửu Hoà đến thiền viện Tam Quy, tỉnh BR-VT; Sư cô Thích nữ Diệu Chơn từ chùa Long Vân, phường Tam Phước đến chùa Minh Đăng, tỉnh Tiền Giang; Sư cô Thích nữ Diệu Chơn từ chùa Long Vân, phường Tam Phước đến chùa Hoà Hải, tỉnh Quảng Nam; Sư cô Thích nữ Tâm Thành từ tịnh xá Ngọc Hiệp, phường An Bình đến tịnh xá Ngọc Chánh, tỉnh Bình Dương; Sa di Thích Trí Thuận từ chùa Hạnh Sơn, phường Tân Hạnh đến chùa Thiên Long, tỉnh Bình Dương; Sư cô Thích nữ Nhuận Nghiêm từ Đại Giác Cổ tự, phường Hiệp Hoà đến chùa Bảo Ân, tỉnh BR-VT; Sư cô Thích nữ Hiếu Hạnh từ Quan Âm Tu viện, phường Bửu Hoà đến tổ đình Linh Sơn, tỉnh BR-VT; Sư cô Thích nữ Diệu Thường từ Quan Âm Tu viện, phường Bửu Hoà đến tổ đình Linh Sơn, tỉnh BR-VT; Sư cô Thích nữ Bạch Liên từ Quan Âm Tu viện, phường Bửu Hoà đến tổ đình Linh Sơn, tỉnh BR-VT; Đại đức Thích Đức Thành từ chùa Bửu Tháp, phường Phước Tân đến chàu Đại Bi, tỉnh Bình Dương; Sư cô Thích nữ Thắng Liên từ Quan Âm Tu viện, phường Bửu Hoà đến chùa Thiện Đạo, tỉnh Đắk Nông.

c/ Ngoài tỉnh vào: Chấp thuận đến làm phật sự từ tỉnh bạn đối với Đại đức Thích Khai Phổ từ chùa Kinh Nghĩa, tỉnh Tây Ninh đến chùa Di Lặc, phường Tam Phước; Đai đức Thích Thiện Tánh từ chùa Vạn Linh, tỉnh Đồng Tháp đến chùa Đại Phước, phường Thống Nhất, Đại đức Thích Nhuận Tường từ chùa Vạn Hạnh, TP. HCM đến tổ đình Long Thiền, phường Bửu Hoà.

1.5. Bổ nhiệm trụ trì: Ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hoà có tờ trình đề xuất Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xem xét bổ nhiệm trụ trì tịnh xá Liên Hoa, phường Tân Tiến đội với Sư cô Thích nữ Thảo Liên, chùa Liên Trí Chơn Như, phường An Hoà đối với Đại đức Thích Lệ Quang, tịnh xá Ngọc Long, phường Thống Nhất đối với Sư cô Thích nữ Diệu Ngọc.

- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh có quyết định bổ nhiệm trụ trì đối với Sư cô Thích nữ Thảo Liên và Đại đức Thích Lệ Quang.

Ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hoà có tờ trình đề xuất Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xem xét miễn nhiễm chú vụ trụ trì chùa Thanh Lương, phường Bửu Hoà đối với Đại đức Thích Trung Định và đã được Ban Trị sự Phật giáo tỉnh chấp thuận.

1.6. Tấn phong Giáo phẩm: Đề xuất Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xem xét đề nghị Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự tấn phong 03 tăng, ni lên hàng Giáo phẩm. Trong đó :

- 02 Thượng tọa lên hàng Giáo phẩm Hòa Thượng: Thượng tọa Thích Đạt Minh (chùa Pháp Bảo phường Phước Tân), Thượng tọa Thích Minh Thọ (Tổ đình Long Thiền phường Bửu Hòa).

- 01 Ni sư lên hàng Giáo phẩm Ni trưởng : Ni sư Thích nữ Huệ Đức (chùa Diệu Pháp phường Phước Tân)

1.7. Thành lập/ công nhận Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: Trong năm 2023, Ban Trị sự Phật giáo thành phố đề xuất đề nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền cho phép thành lập 04 Nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung là: Thành Hiếu phường Trảng Dài; Long Bửu xã Long Hưng, Phước Quang phường Tam Phước và Thích Ca phường Thống Nhất. Trong đó, có 03 Nhóm sinh hoạt đã được cơ quan địa phương chấp thuận.

1.8. Chủ trương giao đất: Đề xuất Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền xem xét giao đất cơ sở tôn giáo cho chùa Từ Ân, phường Tam Phước.

 1.9. Thay đổi danh xưng: Ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hoà có tờ trình đề xuất Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xem xét thay đổi danh xưng từ Tịnh thất Chơn Tịnh thành chùa Chơn Tịnh, phường Phước Tân. Ban Trị sự Phật giáo tỉnh đã chấp thuận và ra quyết định.

2- Về nghi lễ:

- Theo Thông bạch số 162/TB-BTS ký ngày 30/03/2023 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn tổ chức An cư Kiết hạ PL.2567 – DL.2023, Ban Trị sự thành phố Biên Hòa đăng ký tổ chức 02 trường hạ an cư dành cho tăng, ni như sau: Tổ đình Long Thiền phường Bửu Hòa (30 hành giả) dành cho chư Tăng; chùa Hoàng Ân phường Hiệp Hoà (70 hành giả) dành cho chư Ni; cùng các trường hạ nội thiền trên địa bàn thành phố gồm có: Quan Âm Tu viện phường Bửu Hòa (221 hành giả); tổ đình Phước Viên phường Tân Hiệp (35 hành giả); chùa Đại Giác phường Hiệp Hòa (26 hành giả); chùa Viên Thông phường Phước Tân (33 hành giả); tịnh xá Ngọc Uyển phường Bửu Hoà (50 hành giả).

3. Về văn hóa:

Ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hòa đã ra mắt đến nay được 03 tập Nội san Bát nhã (01 Nội san chủ đề “Xuân Quý Mão”; 01 Nội san chủ đề “Phật đản – 2567”; 01 chủ đề “Vu Lan - 2023”).

Đề xuất Ban Trị sự Phật giáo tỉnh xem xét có văn bản đề nghị cơ quan nhà nước thẩm quyền cho phép chùa Thanh Hương phường Phước Tân xin chủ trương xây dựng Chánh điện, Tăng xá, nhà thờ cốt, Tháp văn xương, nhà bếp và khu nhà vệ sinh.

4. Về giáo dục Tăng Ni:  

Trong năm 2023, Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa giới thiệu cho các tăng, ni sinh theo học các trường Phật học ở các tỉnh như: Học viện Phật giáo tại TP. HCM: 18 vị (trong đó xin học Thạc sĩ: 02 vị, hệ Đào tạo từ xa: 06 vị, hệ Chính quy: 10 vị); Học viện Phật giáo tại TP. Hà Nội: 02 vị (trong đó xin học Thạc sĩ: 01vị, hệ Chính quy: 01 vị); học Trung cấp, Cao đẳng các tỉnh bạn 10 vị, học Trung cấp tỉnh Đồng Nai: 01 vị.

 

II. THÀNH QUẢ PHẬT SỰ:

1. Tổ chức lễ Phật đản PL. 2567 – DL. 2023:

Vào ngày 26/05/2023 (nhằm ngày mùng 08/04 Quý Mão), Ban Trị sự GHPGVN TP. Biên Hoà kết hợp cùng Ban Tôn giáo tỉnh Đồng Nai, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thông tỉnh Đồng Nai phóng sanh hơn 82 ngàn con cá giống gồm 06 loại: Chép, Trôi đen, Trám cỏ, Tra, Thát lát cườm và Lăng. Tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng, đây cũng là chuỗi Phật sự kính mừng Đại lễ Phật đản – 2023.

Sáng ngày 28/05/2023 (nhằm ngày mùng 10/04 Quý Mão), Ban Trị sự cùng Ban Hướng dẫn Phật tử, Ban Nghi lễ thành phố đã long trọng tổ chức Đại lễ Phật Đản PL. 2567 – DL.2023 tại Tổ đình Long Thiền, phường Bửu Hoà. Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của chư tôn giáo phẩm Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai, ban chứng minh phật giáo Biên Hòa, thường trực Ban Trị sự Biên Hòa, đại diện các cấp lãnh đạo chánh quyền tỉnh Đồng Nai, TP. Biên Hòa, phường Bửu Hoà, phường Tân Phong cùng chư tôn đức là trụ trì các tự viện trên địa bàn thành phố và hơn 500 phật tử tham dự.

Buổi lễ diễn ra trong không khí trang nghiêm trọng thể và được truyền hình trực tiếp trên trang tin Phật giáo Biên Hòa và các nền tảng trang mạng xã hội Facebook, YouTube để lại những dấu ấn sấu đậm về sự kiện đức Phật đản sinh trong quảng đại quần chúng phật tử.

Chiều cùng ngày, cũng tại Tổ đình Long Thiền phường Bửu Hoà, Ban Trị sự Phật giáo Biên Hoà kết hợp cùng Ban Dân vận Thành uỷ, UBMTTQVN TP. Biên Hoà tổ chức trao tặng 500 phần quà cho 400 hội viên Hội người mù toàn tỉnh Đồng Nai và 100 hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Bửu Hoà. Tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.

2. Tổ chức An cư kiết hạ năm 2023:

- Theo Thông bạch số 162/TB-BTS ký ngày 30/03/2023 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về việc hướng dẫn tổ chức An cư Kiết hạ PL.2567 – DL.2023, Ban Trị sự thành phố Biên Hòa đăng ký tổ chức 02 trường hạ an cư dành cho tăng, ni như sau: Tổ đình Long Thiền phường Bửu Hòa (30 hành giả) dành cho chư Tăng; chùa Hoàng Ân phường Hiệp Hoà (70 hành giả) dành cho chư Ni;

Thời khóa tu tập mỗi ngày tại 2 trường hạ bắt đầu từ 3h30 đến 21h30, với các thời công phu khuya, chấp tác, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, thiền hành, cúng ngọ, quả đường, công phu chiều, thời khóa tịnh độ, chỉ tịnh, học kinh Trung Bộ, kinh Phạm Võng, kinh Di Giáo, luật Tỳ kheo, Tỳ kheo ni, luật Thức xoa, luật Sa di, Sa di ni, lịch sử Phật giáo Việt Nam. Mỗi tháng 02 kỳ vào ngày 30 và rằm, các hành giả nội ngoại thiền đều tập trung về 02 trường hạ này bố tát tụng giới. Bên cạnh đó, Ban Chức sự trường hạ còn mời đại diện Ban Tôn giáo tỉnh, Phòng Nội vụ thành phố đến chia sẻ chuyên đề về Luật Tín ngưỡng Tôn giáo và các vấn đề liên quan đến tôn giáo.

Ngày 27/ 08/ 2023, (nhằm ngày 12/ 07/ Quý Mão), tại Tổ đình Long Thiền phường Bửu Hòa, Ban Trị sự thành phố long trọng tổ chức Lễ tổng kết mãn hạ và Vu Lan.

3. Tổ chức cúng dường an cư kiết hạ:

Nhằm tạo điều kiện thuận duyên cho chư hành giả an tâm tu học trong mùa an cư kiết hạ năm 2023, Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã vận động chư tôn đức tăng, ni viện chủ, trụ trì và đạo tràng phật tử các tự, viện phát tâm công đức cúng hạ. Kết quả có hơn 100 tự, viện cúng dường tịnh tài là 539.600.000đ (năm trăm ba mươi chín triệu sáu trăm ngàn đồng).

Trong 02 ngày 11-12/ 6 Quý Mão (nhằm ngày 28-29/07/2023), Ban Trị sự Phật giáo thành phố tổ chức đoàn tăng, ni, phật tử cúng dường đến 12 trường hạ và tụ điểm an cư trong tỉnh: chùa Tỉnh Hội phường Hiệp Hòa, chùa Đại Giác phường Hiệp Hòa, chùa Hoàng Ân phường Hiệp Hòa, Quan Âm Tu Viện phường Bửu Hòa, tổ đình Long Thiền phường Bửu Hòa, Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai phân hiệu Ni huyện Long Thành, chùa Long Vân phường Tam Phước, Trường Trung cấp Phật học Đồng Nai phân hiệu Tăng phường Phước Tân, chùa Viên Thông phường Phước Tân, thiền viện Phước Sơn phường Phước Tân, tổ đình Phước Viên phường Tân Hiệp, trường Trung cấp Phật học tỉnh Đồng Nai phân hiệu Ni Khất sĩ (tịnh xá Ngọc Uyển phường Bửu Hòa).

4. Tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Giấy Chứng nhận

Ban Trị sự GHPGVN thành phố tổ kết hợp cùng Chính quyền địa phương long trọng chức Lễ công bố và trao Giấy Chứng nhận thành lập Nhóm Sinh hoạt Tôn giáo Tập trung đối với Nhóm Long Bửu xã Long Hưng, Phước Quang phường Tam Phước và Thích Ca phường Thống Nhất.

5. Nội san Bát Nhã được đánh giá cao:

Trong năm 2023, Ban Trị sự - Ban Văn hóa thành phố đã biên tập, biên soạn, thiết kế, in ấn và phát hành trên 4000 quyển Nội san Bát Nhã qua 03 số về các chủ đề: Phật đản sinh”, Vu Lan mùa hiếu hạnh, Phật thành đạo và xuân Giáp Thìn -2024.

Nội san Bát Nhã ngày càng chất lượng về nội dung, phong phú về thể loại, như: thơ ca, tản văn, tùy bút, nghiên cứu, dịch thuật, truyện ngắn v.v. Hình thức được thiết kế chuyên nghiệp, trang nhã, bắt mắt, in ấn trên loại giấy cao cấp nhất hiện có tại Việt Nam.

Cho đến nay, ấn phẩm văn hóa Nội san Bát Nhã đã nhận được sự cộng tác nhiệt tình của các tác giả không chỉ ở tại thành phố Biên Hòa mà còn từ Bắc-Trung-Nam gửi bài viết về Ban Biên tập. Qua phát hành 07 số, Nội san Bát Nhã được độc giả hoan nghênh đón đọc, đánh giá cao.

6. Công tác Thông tin truyền thông:

Trong năm 2023, Ban Thông tin Truyền thông thành phố thực hiện viết tổng cộng 42 tin, bài về hoạt động phật sự của Ban Trị sự và các tự viện thành phố. Những tin bài do Ban Thông tin Truyền thông thành phố viết mang hàm lượng thông tin chính xác, có tính chuyên nghiệp, được cập nhật không chỉ trên cổng thông tin Phật giáo Biên Hòa mà còn được đăng tải trên báo Giác Ngộ, Phật sự Online, Phật giáo Đồng Nai, Người Phật tử. Bên cạnh đó, trong các hoạt động Phật sự quan trọng, Ban Thông tin Truyền thông thành phố còn mời phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai, Đài Phát thanh Truyền hình thành phố Biên Hòa, báo Đồng Nai đến ghi nhận đưa tin.

Trang website https://phatgiaobienhoa.com/ do Ban Thông tin Truyền thông thành phố phụ trách càng ngày hoàn thiện, phát triển, được xem là nguồn thông tin phát ngôn chính thống của Ban Trị sự thành phố liên quan đến các hoạt động phật sự, thu hút một lượng độc giả ổn định từ khắp nơi truy cập mỗi ngày.

7. Hoạt động từ thiện của Giáo hội thành phố:

Công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo luôn được chư tôn đức tăng, ni GHPGVN thành phố Biên Hòa quan tâm, thực hiện. Trong các dịp lễ trọng của Phật giáo và lễ tết của dân tộc, Ban Trị sự và các tự viện thành phố đều có những món quà nhân ái, chia sẻ yêu thương đến các đối tượng gia đình chính sách, có công với cách mạng, người mù, người khuyết tật, người có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng học bổng, thẻ bảo hiểm y tế đến học sinh nghèo hiếu học, ủng hộ quỹ vì người nghèo của mặt trận tổ quốc các cấp.

Tổng số tiền hoạt động từ thiện của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa trong năm 2023 là 24.372.550.000đ (hai mươi tỷ bốn trăm bốn mươi hại triệu ba trăm ngàn đồng). Cụ thể,

- Về phía Ban Trị sự, với sự chung tay góp sức của các tự, viện, trong năm 2023, Ban Trị sự Phật giáo thành phố tham gia từ thiện 1.420.300.000đ (một tỷ bốn trăm hai mươi triệu ba trăm ngàn đồng). Trong đó có một số hoạt động nổi bật như:

+ Tặng 500 phần quà cho người nghèo mừng Xuân Nhâm Dần – 2023 trên địa bàn thành phố Biên Hòa trị giá: 200.000.000 đ (hai trăm triệu đồng)

+ Ủng hộ 600 phần quà cho hội người mù trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và người nghèo tại phường Bửu Hòa nhân ngày Phật Đản - 2567 trị giá: 240.000.000đ (hai trăm triệu đồng)

+ Phóng sanh 82.500 con cá giống gồm 06 loại tại Tổ đình Long Thiền, phường Bửu Hòa kính mừng Đại lễ Phật Đản – 2567 trị giá: 100.300.000 (một trăm triệu ba trăm ngàn đồng)

+ Ủng hộ 100 phần quà cho người nghèo tại phường Tân Tiến, phường Tân Phong nhân ngày Phật Đản - 2567 trị giá: 40.000.000đ (bốn mươi triệu đồng)

+ Ủng hộ quỹ Doanh nhân với an ninh trật tự tỉnh Đồng Nai trị giá 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng)

+ Ủng hộ học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố Biên Hòa trị giá 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng)

+ Ủng hộ 100 phần quà và học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trị giá 130.000.000đ (một trăm ba mươi triệu đồng)

+ Ủng hộ 60 phần học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn TP. Biên Hòa nhân kỷ niệm 93 năm ngày Dân vận của Đảng trị giá 60.000.000đ (sáu mươi triệu đồng)

+ Kết hợp cùng Công an tỉnh Đồng Nai trao tặng 500 phần quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu trị giá 200.000.000đ (hai trăm triệu đồng)

+ Kết hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên TP. Biên Hoà, Công an TP. Biên Hoà, UBND phường Thống Nhất tổ chức ‘Đêm hội trăng rằm’ cho hơn 450 em trị giá 80.000.000đ (tám mươi triệu đồng)

+ Kết hợp cùng UBMTTQVN tỉnh Trà Vinh trao tăng cây cầu nông thôn và 50 phần quà cho bà con tại xã Tân Bình, huyện Càng Long trị giá 270.000.000đ (hai trăm bảy mươi triệu đồng)

- Về phía tự viện trong năm 2023 đã tham gia các hoạt động từ thiện với tổng số tiền là : 22.952.250.000 đ (hai mươi hai tỷ chín trăm năm mươi hai triệu hai trăm năm mươi ngàn đồng)..

8. Đạo pháp và dân tộc:

Trước thềm xuân Quý Mão - 2023, để tạo sự gắn kết giữa Giáo hội và chính quyền, Thường trực Ban Trị sự Phật giáo thành phố đã thăm và chúc Tết: Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố, Ban Dân vận tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh, Công an tỉnh, Công an thành phố, và phường Tân Phong.

Nhân ngày Thương binh – liệt sĩ 27-7, với truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, Ban Trị sự thành phố cùng với Ban Trị sự tỉnh đến Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh dâng hương Hồ Chủ tịch và tụng kinh cầu nguyện anh linh anh hung liệt sĩ sớm siêu sinh về cảnh giới an lành.

Đặc biệt, Ban Trị sự thành phố đã có những hoạt động thiết thực hướng đến chào mừng kỷ niệm ngày Truyền thống Công tác Dân vận, ngày Truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, và ngày Truyền thống An ninh nhân dân. Không chỉ đến thăm, chúc mừng mà Ban Trị sự thành phố còn phối hợp với Ban dân vận Tỉnh ủy, Ban Dân vận Thành ủy và UBMTTQVN thành phố trao tặng những món quà đầy ý nghĩa đến những hoàn cảnh đang cần sự giúp đỡ.

9. Tài chính thu – chi

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Trị sự thành phố, Ban Kinh tế Tài chính phối hợp với Văn phòng Ban Trị sự, Ban Kiểm soát thành phố tổ chức thu – chi rất minh bạch, công khai. Các hoạt động thu-chi tài chính đều được lập danh sách cụ thể, báo cáo chi tiết, có sự kiểm tra giám sát chặt chẽ của Thường trực Ban Trị sự, Ban Kiểm soát thành phố. Vì vậy mà được chư tôn đức thành viên Ban Trị sự thành phố, viện chủ, trụ trì tự viện trực thuộc hoan hỷ, tín nhiệm cao, tích cực đóng góp, cúng dường trong các hoạt động phật sự và từ thiện xã hội do Thường trực Ban Trị sự đề ra.

- Tổng số tiền thu năm 2023 là 2.968.200.000đ (hai tỷ chín trăm sáu mươi tám triệu hai trăm ngàn đồng).

- Tổng số tiền chi năm 2023 là 2.887.265.000đ (hai tỷ tám trăm tám mươi bảy triệu hai trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).

- Tổng số tiền còn lại của năm 2023 là 80.935.000đ (tám mươi triệu chín trăm ba mươi lăm ngàn đồng).

Việc chi - thu chi tiết có báo cáo riêng của Ban Kinh tế Tài Chính GHPGVN thành phố Biên Hòa.

10. Hoạt động phật sự của các tự viện trực thuộc :

Chư tôn đức viện chủ, trụ trì các tự viện đã tổ chức trang nghiêm pháp hội cầu an đầu năm, lễ Phật đản, lễ Vu lan, lễ khánh đản Bồ-tát Quan Thế Âm, lễ vía Đức Phật A-di-đà với hàng ngàn phật tử tham dự. Các khóa tu niệm Phật, khóa tu một ngày an lạc, khóa tu Phật thất, khóa tu bát quan trai giới, khóa tu dành cho thiếu nhi v.v cũng được các tự viện tổ chức. Một số tự viện còn thỉnh mời các giảng sư có uy tín về thuyết giảng. Các tự viện thường xuyên tổ chức các khóa tu, các buổi thuyết giảng quy tụ đông đảo phật tử tham dự có thể kể đến là thiền viện Phước Sơn, chùa Long Vân, Tổ đình Phước Viên, Quan Âm tu viện, chùa Phi Lai, chùa Đại Phước, chùa Pháp Bảo, chùa Phước Lâm, thiền viện Duy Lực, chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm, chùa Hạnh Sơn, Tổ đình Long Thiền, tịnh xá Ngọc Tánh v.v.

 

III. NHẬN ĐỊNH CHUNG

Tình hình hoạt động phật sự của tự viện, sinh hoạt tu học, hành đạo của tăng, ni thành phố tương đối ổn định, chấp hành giáo luật và pháp luật, chưa xảy ra trường hợp nghiêm trọng nào làm ảnh hưởng lớn đến uy tín Giáo hội cũng như làm mất an ninh, trật tự địa phương.

Đa số chư tôn đức tăng ni viện chủ, trụ trì các tự viện tích cực ủng hộ về vật chất cũng như tinh thần cho các phật sự chung của Giáo hội. Nhờ vậy, các phật sự của Giáo hội đều thành tựu viên mãn tốt đẹp.

Bên cạnh đó, một số ít chư tôn đức thành viên Ban Trị sự, viện chủ, trụ trì các tự viện vẫn còn biểu hiện thái độ thờ ơ đối với các phật sự chung của Giáo hội, ít hoặc không tham gia sinh hoạt Giáo hội. Đây là vấn đề đáng tiếc, cần nên khắc phục trong thời gian tới, để phật sự của Giáo hội ngày càng ổn định, phát triển hơn nữa.

V. KIẾN NGHỊ:

Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa mong luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời, sát sao của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh; sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi quý hóa của Đảng bộ, Chính quyền, Mặt Trận, các cơ quan ban ngành hữu quan tỉnh, thành phố, và sự nhiệt thành ủng hộ của chư tôn đức viện chủ, trụ trì, quý tăng, ni, phật tử để hoạt động phật sự trên địa bàn thành phố ngày càng ổn định, phát triển vững bền./.

 

Nơi nhận:                                                     TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai;                      PHÓ BAN THƯỜNG TRỰC

- TT Thành ủy Biên Hòa;                                       

- UBND TP. Biên Hòa;

- Ban Dân vận T.U Biên Hòa;                                         Đã ký và đóng dấu

- UBMTTQVN TP. Biên Hòa;               Thượng tọa Thích Thiện Thọ

- Phòng Nội Vụ; Công an TP. BH;

- Thành viên BTS PG TP.BH;                            

- Trụ trì các tự, viện;                                               

- Lưu VP. BTS-PGBH.                                                 

       

                                   

                                                              


Thư viện nên xem
  • PHÁT BIỂU CỦA BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
  • DIỄN VĂN KHAI MẠC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT PHẬT SỰ 2023
  • NỘI SAN BÁT NHÃ SỐ 07 - PHẬT THÀNH ĐẠO - MỪNG XUÂN DI LẶC - GIÁP THÌN - 2024