Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. BIÊN HÒA KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2021-2026

DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. BIÊN HÒA KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2021-2026

Tác giả: Ban Trị sự Phật giáo thành phố Biên Hòa
Giới thiệu

DANH SÁCH NHÂN SỰ

BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. BIÊN HÒA KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2021-2026

 

I. CHỨNG MINH (09 vị)

STT

Pháp danh/ thế danh

Năm sinh

Chức danh đương nhiệm

01

Hòa thượng Thích Huệ Chí - Phan Văn Nhị

1942

Chứng minh

02

Hòa thượng Thích Thiện Đạo – Nguyễn Thiện Đạo

1943

Chứng minh

03

Hòa thượng Thích Phước Tú – Hồ Dũng Minh Tuấn

1951

Chứng minh

04

Hòa thượng Thích Minh Ngạn – Nguyễn Văn Long

1958

Chứng minh

05

Hòa thượng Thích Bửu Chánh – Lê Hà

1961

Chứng minh

06

Hòa thượng Thích Giác Văn – Lê Văn Hành

1944

Chứng minh

07

Thượng tọa Thích Huệ Khai – Nguyễn Tiến Dũng

1967

Chứng minh

08

Thượng tọa Thích Huệ Sanh – Lê Hữu Phước

1964

Chứng minh

09

Hòa thượng Thích Vạn Đức – Nguyễn Văn Hùng

1959

Chứng minh

 

 

II. CHỨNG MINH – CỐ VẤN PHÂN BAN NI GIỚI THUỘC BAN TĂNG SỰ (03 vị)

STT

Pháp danh/ thế danh

Năm sinh

Chức danh đương nhiệm

11

Ni trưởng Thích nữ Huệ Hương

– Nguyễn Thanh Thủy

1949

Chứng minh Ni giới

12

Ni sư Thích nữ Kim Sơn – Đàm Thanh Yến

1949

Cố vấn Ni giới

13

Ni sư Thích nữ Chân Liên – Lê Thị Lý

1954

Cố vấn Ni giới

III. ỦY VIÊN THƯỜNG TRỰC (13 VỊ)

STT

Pháp danh/ thế danh

Năm sinh

Chức danh đương nhiệm

01

Thượng tọa Thích Minh Trí - Nguyễn Minh Tân

1970

Trưởng ban Trị sự - Trưởng ban Tăng sự

02

Thượng tọa Thích Thiện Thọ - Nguyễn Văn Phương

1970

Phó Trưởng ban Thường trực

03

Thượng tọa Thích Tuệ Quyền – Trần Phong Quyền

1970

Phó Ban Trị sự

04

Thượng tọa Thích Huệ Ninh – Bùi Công Tấn

1963

Phó Ban trị sự -  TB Pháp chế

05

Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh – Khuất Hữu Anh Tuyến

1983

Phó ban Trị sự - TB Văn hóa

06

Ni sư Thích nữ Như Dung – Trần Thị Kim Hoa

1961

Phó Ban Trị sự - Trưởng PB Ni giới

07

Đại đức Thích Quảng Thành- Nguyễn Phụng Anh

1976

Chánh Thư ký

08

Đại đức Thích Quý Trì – Nguyễn Thanh Phú

1984

Phó Thư ký – Chánh văn phòng

09

Đại đức Thích Minh Hưng – Bùi Văn Long

1963

Trưởng ban Kinh tế Tài chính

10

Đại đức Thích Quảng Duy – Nguyễn Văn Anh

1982

Trưởng ban Hướng dẫn Phật tử

11

Đại đức Thích Quảng Trí – Lê Văn Thiện

1970

Trưởng ban Giáo dục Phật giáo

12

Đại đức Thích Phước Toàn – Huỳnh Hữu Toàn

1985

Trưởng ban Hoằng pháp

13

Đại đức Thích Nhuận Giải – Hồ Sĩ Hoàng

1981

Trưởng ban Kiểm soát

IV. ỦY VIÊN (24 VỊ)

STT

Pháp danh/ thế danh

Năm sinh

Chức danh đương nhiệm

14

Thượng tọa Thích Thiên Phước – Đặng Văn Rao

1966

Trưởng ban Phật giáo Quốc tế

15

Thượng tọa Thích Thiện Tấn - Đỗ Phương Vũ

1975

Trưởng ban Nghi lễ

16

Ni sư Thích nữ Quảng Tiên – Trần Thị Thanh Hồng

1972

Trưởng ban Từ thiện Xã hội

17

Đại đức Thích Đức Hải – Võ Xuân Hết

1992

Trưởng ban Thông tin Truyền thông

18

Đại đức Thích Xương Đạo – Lê Trọng Thành

1983

Phó Thư ký –

Phó Văn phòng

19

Đại đức Thích Minh Nghĩa - Nguyễn Thiện Nguyên

1985

Thủ quỹ

20

Đại đức Thích Nhuận Đạo – Nguyễn Văn Tú

1992

Phó ban Thường trực Ban Văn hóa

21

Đại đức Thích Huệ Thông – Nguyễn Hùng Thế Dũng

1971

Ủy viên

22

Thượng tọa Thích Tịnh Hiệp – Lương Thanh Tân

1971

Ủy viên

23

Ni sư Thích nữ Hương Nghiêm – Huỳnh Bạch Lan

1961

Ủy viên

24

Ni sư Thích nữ Đạt Liên – Nguyễn Thị Thảo

1967

Ủy viên

25

Đại đức Thích Huệ Đức – Nguyễn Minh Đường

1981

Ủy viên

26

Đại đức Thích Minh Thành – Đoàn Ngọc Minh

1976

Ủy viên

27

Đại đức Thích Trí Thanh – Lý Hữu Đạt

1985

Ủy viên

28

Sư cô Thích nữ Giới Huệ - Lê Thị Tám

1969

Ủy viên

29

Đại đức Thích Quảng Tánh - Phan Tuấn Khoa

1980

Ủy viên

  30

Đại đức Thích Thiện Thắng – Trần Hữu Hạnh

1972

Ủy viên

31

Đại đức Thích Trung Cử - Phạm Văn Phú

1975

Ủy viên

32

Đại đức Thích Tuệ Quang – Trần Văn Duyên

1978

Ủy viên

33

Đại đức Thích Huệ Văn – Phan Tấn Bửu

1972

Ủy viên

34

Sư cô Thích nữ Quảng Tánh – Nguyễn Minh Tâm

1971

Ủy viên

35

Sư cô Thích nữ Huệ Lý – Nìm Cẩu Mùi

1976

Ủy viên

36

Ni sư Thích nữ Tri Liên – Lý Thị Minh Nguyệt

1972

Ủy viên

37

Sư cô Thích nữ Diệu Hóa – Thái Thị Thanh Nhân

1987

Ủy viên

IV. ỦY VIÊN DỰ KHUYẾT (08 VỊ)

STT

Pháp danh/ thế danh

Năm sinh

Chức danh đương nhiệm

01

Đại đức Thích Minh Huệ - Trần Thanh Trí

1984

Ủy viên dự khuyết

02

Đại đức Thích Lệ Quang – Lê Văn Ca

1990

Ủy viên dự khuyết

03

Đại đức Thích Thiện Tâm – Nguyễn Tấn Tâm

1986

Ủy viên dự khuyết

04

Đại đức Thích Huệ Đạt – Võ Văn Đi

1974

Ủy viên dự khuyết

05

Sư cô Thích nữ Tâm Thủy – Bùi Thị Thanh Tuyền

1985

Ủy viên dự khuyết

06

Đại đức Thích Thiện Bửu – Lý Bá Thiên

1992

Ủy viên dự khuyết

07

Đại đức Thích Huệ Tịnh – Bùi Công Nghĩa

1968

Ủy viên dự khuyết

08

Cư sĩ Nguyên Tâm - Phạm Thị Thanh Hằng

1961

Ủy viên dự khuyết

 

Đức Hải – Ban TTTT GHPGVN TP. Biên Hòa

 

 

 


Thư viện nên xem
  • BÁO CÁO TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2021
  • BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA PHÂN CÔNG ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO 25 PHƯỜNG/ XÃ
  • Cảm Tác Thơ về dịch bệnh Covid-19