Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
 
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

Thư Viện

Nội san Bát Nhã số 1 Xuân Nhâm Dần 2022
Tác giả: Ban Trị sự Phật giáo thành phố Biên Hòa
NỘI DUNG KHẢO HẠCH GIỚI TỬ ĐẠI GIỚI ĐÀN THIỆN HOA - NĂM 2022
Tác giả: VP BAN TRỊ SỰ
BÁO CÁO TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2021
BÁO CÁO TỔNG KẾT PHẬT SỰ NĂM 2021
BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA PHÂN CÔNG ĐẠI DIỆN PHẬT GIÁO 25 PHƯỜNG/ XÃ
Tác giả: VP BAN TRỊ SỰ
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. BIÊN HÒA KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2021-2026
Tác giả: Ban Trị sự Phật giáo thành phố Biên Hòa
Cảm Tác Thơ về dịch bệnh Covid-19
Tác giả: Hòa thượng Thích Vạn Đức
PHẬT ĐẢN 2565: SUỐI NGUỒN AN LẠC
Tác giả: Hòa thượng Thích Thiện Đạo