Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

DANH SÁCH TỰ VIỆN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA ỦNG HỘ QUỸ MUA VẮC XIN PHÒNG DỊCH COVID-19

Ngày 11/06/2021
DANH SÁCH TỰ VIỆN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA ỦNG HỘ QUỸ MUA VẮC XIN PHÒNG DỊCH COVID-19

Tin từ Văn phòng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa sáng nay (11/ 06/ 2021) cho hay: Tính từ ngày Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa ban hành Thông bạch số 06/ TB-BTS ngày 28/ 05/ 2021 về việc vận động tịnh tài đóng góp Quỹ mua vắc xin phòng dịch Covid-19, đến nay, ngày 11/ 06/ 2021, sau 14 ngày vận động, đã có 95/ 160 tự viện trên địa bàn thành phố Biên Hòa ủng hộ Quỹ mua vắc xin phòng dịch Covid-19 với tổng số tiền là 475.300.000 đ (Bốn trăm bảy mươi lăm triệu ba trăm ngàn đồng).

Thượng tọa Thích Minh Trí, Trưởng ban Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa cho biết, theo Thông báo số 406/ TB-BTS ngày 11 tháng 06 năm 2021 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về việc thời gian kết thúc tiếp nhận tiền đóng góp Quỹ mua vắc xin phòng dịch Covid-19, thời hạn kết thúc vận động đóng góp Quỹ này là ngày 25 tháng 06 năm 2021.

Vì vậy, để có đủ cơ sở báo cáo chi tiết danh sách các tự viện trên địa bàn thành phố Biên Hòa ủng hộ Quỹ mua vắc xin phòng dịch Covid-19 về Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai như thời hạn thông báo nói trên, Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa sẽ ngưng tiếp nhận tịnh tài đóng góp Quỹ này vào ngày 23 tháng 06 năm 2021.

Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa kính mong chư tôn đức tăng, ni viện chủ, trụ trì các tự viện trên địa bàn chưa phát tâm đóng góp, hoan hỷ thể hiện tinh thần tương thân, tương ái của dân tộc, tinh thần từ bi của đạo Phật, ủng hộ Quỹ mua vắc xin phòng dịch Covid-19 từ hôm nay 11/ 06 cho đến ngày 23/ 06/ 2021”, Thượng tọa Trưởng ban Ban Trị sự Phật giáo thành phố Thích Minh Trí tha thiết kêu gọi.

* Dưới đây là danh sách 95/ 160 tự viện thành phố Biên Hòa đã ủng hộ Quỹ mua vắc xin phòng dịch Covia-19:

STT

Tự viện

Địa chỉ

Tịnh tài

01

Chùa Phúc Lâm

Phường Tân Tiến

Đ1: 30.000.000Đ

Đ2: 10.000.000Đ

Đ3: 20.000.000Đ

Đ4: ???

02

Chùa Chúc Thọ

Phường Hiệp Hòa

10.000.000 Đ

03

Chùa Long Vân

Phường Tam Phước

Đ1: 20.000.000Đ

Đ2: 20.000.000Đ

04

Thiền viện Trúc Lâm Nhật Quang

Phường Long Bình

10.000.000 Đ

05

Hiển Lâm Sơn Tự

Phường Hóa An

10.000.000 Đ

06

Quan Âm Tu Viện

Phường Bửu Hòa

20.000.000 Đ

07

Tịnh xá Ngọc Đăng

Phường An Bình

30.000.000 Đ

08

Tịnh xá Ngọc Hòa

Phường Thống Nhất

5.000.000 Đ

09

Tịnh xá Ngọc Tánh

Phường Tam Phước

5.000.000 Đ

10

Chùa Pháp Bảo

Phường Phước Tân

5.000.000 Đ

11

Chùa Chơn Nguyên

Phường Tam Phước

4.000.000 Đ

12

Tịnh xá Long Hòa

Phường Thống Nhất

2.000.000 Đ

13

Tịnh xá Ngọc Huệ

Phường Thống Nhất

2.000.000 Đ

14

Chùa Hoàng Ân

Phường Hiệp Hòa

2.000.000 Đ

15

Đại Giác Cổ Tự

Phường Hiệp Hòa

2.000.000 Đ

16

Chùa Phước Hội

Phường Hiệp Hòa

2.000.000 Đ

17

Chùa Vân Quang

Phường Bửu Long

1.000.000 Đ

18

Điểm nhóm Ngọc Khánh

Phường Hóa An

2.000.000 Đ

19

Đại đức

Thích Lệ Quang

Chùa Liên Trí Chơn Như P. An Hòa

2.000.000 Đ

20

Tịnh thất Thích Ca

Phường Thống Nhất

20.000.000 Đ

21

Chùa Quảng Nghiêm

Phường Phước Tân

5.000.000 Đ

22

Chùa Đức Quang

Phường Tân Phong

2.000.000 Đ

23

Chùa Huệ Sơn Linh

Phường Bửu Long

2.000.000 Đ

24

Chùa Giác Hoa

Phường Phước Tân

2.000.000 Đ

25

Điểm nhóm

Trí Viên Quang

Phường Trảng Dài

1.000.000 Đ

26

Chùa Thiên Long

Phường Thống Nhất

2.000.000 Đ

27

Tịnh xá Ngọc Duyên

Phường Trảng Dài

2.000.000 Đ

28

Chùa Đại Phước

Phường Thống Nhất

5.000.000 Đ

29

Chùa Tịnh Lâm

Phường Hiệp Hòa

3.000.000 Đ

30

Chùa Thành Hiếu

Phường Trảng Dài

2.000.000 Đ

31

Tịnh thất Phổ Hạnh

Phường Bửu Long

500.000 Đ

32

Tịnh xá Ngọc Pháp

Phường Hiệp Hòa

2.000.000 Đ

33

Điểm nhóm Ngọc Minh

Phường Trảng Dài

1.000.000 Đ

34

Điểm nhóm Phật đường Pháp Tuyền

Phường Trảng Dài

5.000.000 Đ

35

Chùa Phước Huệ

Phường Thống Nhất

5.000.000 Đ

36

Tịnh xá Quan Âm

Phường Tam Hiệp

2.000.000 Đ

37

Thiền viện Duy Lực

Phường An Hòa

10.000.000 Đ

38

Chùa Bửu Tháp

Phường Phước Tân

4.000.000 Đ

39

01 Phật tử

Tịnh xá Ngọc Đăng

Phường An Bình

2.000.000 Đ

40

Chùa Thừa Trung

Phường Bửu Long

2.000.000 Đ

41

Chùa Linh Phong

Phường Tam Phước

2.000.000 Đ

42

Chùa Long Bửu

Xã Long Hưng

2.000.000 Đ

43

Chùa Phật Bửu

Xã Long Hưng

2.000.000 Đ

44

Điểm nhóm Long Thiên

Phường Tân Hạnh

2.000.000 Đ

45

Chùa Phổ Hiền

Phường Bửu Long

2.000.000 Đ

46

Chùa Bình An

Phường Bửu Long

3.000.000 Đ

47

Chùa Huệ Chơn Linh

Phường Bửu Long

2.000.000 Đ

48

Chùa Viên Thông

Phường Phước Tân

3.000.000 Đ

49

Chùa Quảng Thông

Phường Phước Tân

2.000.000 Đ

50

Chùa Diệu Pháp

Phường Phước Tân

2.000.000 Đ

51

Linh Sơn Ni Tự

Phường Phước Tân

2.000.000 Đ

52

Chùa Quan Âm

Phường Phước Tân

1.000.000 Đ

53

Chùa Kỳ Quang

Phường Phước Tân

1.000.000 Đ

54

Tịnh xá Ngọc Phúc

Phường Phước Tân

1.500.000 Đ

55

Chùa Liễu Quán

Phường Phước Tân

1.000.000 Đ

56

Tu viện Xá Lợi

Phường Phước Tân

2.000.000 Đ

57

Chùa Toàn Tâm

Phường Phước Tân

1.000.000 Đ

58

Chùa Phúc Duyên

Phường Phước Tân

1.000.000 Đ

59

Tịnh thất Chơn Tịnh

Phường Phước Tân

500.000 Đ

60

Thiền Tôn Ni Tự

Phường Phước Tân

500.000 Đ

61

Tịnh thất Liên Trúc

Phường Phước Tân

500.000 Đ

62

Tịnh thất Quan Âm

Phường Phước Tân

500.000 Đ

63

Chùa Tịch Quang

Phường Phước Tân

500.000 Đ

64

Chùa Quan Thế Âm

Phường Phước Tân

500.000 Đ

65

Tịnh thất Phồ Hiền

Phường Phước Tân

500.000 Đ

66

Chùa Phổ Hòa

Phường Thống Nhất

2.000.000 Đ

67

Chùa Viên Giác

Phường Tam Hiệp

2.000.000 Đ

68

Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

Phường Long Bình

2.000.000 Đ

69

Chùa Phước Quang

Phường Phước Tân

2.000.000 Đ

70

Chùa Quang Long

Phường Tân Phong

3.000.000 Đ

71

Chùa Phi Lai

Phường Tân Tiến

10.000.000 Đ

72

Chùa Quan Âm Già Lam

Phường Tam Hòa

10.000.000 Đ

73

Chùa Từ Tôn

Phường Tam Hiệp

20.000.000 Đ

74

Tổ đình Long Thiền

Phường Bửu Long

20.000.000 Đ

75

Tổ đình Bửu Phong

Phường Bửu Long

10.000.000 Đ

76

Chùa Bửu Hưng

Phường Quang Vinh

2.000.000 Đ

77

Thiên Quốc tự

Phường Thống Nhất

2.000.000 Đ

78

Chùa Tam Bửu

Phường Thống Nhất

2.000.000 Đ

79

Chùa Linh Sơn

Phường Bửu Long

3.000.000 Đ

80

Tịnh xá Ngọc Hảo

Phường An Bình

1.000.000 Đ

81

Tịnh xá Ngọc Ấn

Phường Bửu Long

1.000.000 Đ

82

Tịnh xá Ngọc Hiệp

Phường An Bình

Đ1: 5.000.000 Đ

Đ2: 12.000.000Đ

83

Chùa Phước Long

Phường Hiệp Hòa

2.000.000 Đ

84

Chùa Hạnh Sơn

Phường Tân Hạnh

3.000.000 Đ

85

Tịnh xá Ngọc Khánh

Phường Bửu Long

2.000.000 Đ

86

Chùa Từ Bi

Phường Phước Tân

4.000.000 Đ

87

Điểm nhóm Phổ Hiền

Phường Trảng Dài

2.300.000 Đ

88

Tịnh thất Ngọc Châu

Phường Phước Tân

500.000 Đ

89

Tịnh xá Liên Hoa

Phường Tân Tiến

3.000.000 Đ

90

Chùa Bửu Linh

Phường Bửu Hòa

2.000.000 Đ

91

Chùa Bửu An

Phường An Hòa

2.000.000 Đ

92

Chùa Đại Bi

Phường Trảng Dài

10.000.000 Đ

93

Chùa Thanh Long

Phường Trung Dũng

2.000.000 Đ

94

Chùa Phước Long

Phường Tam Phước

2.000.000 Đ

95

Tịnh thất Giác Hạnh

Phường Bửu Hòa

2.000.000 Đ

TỔNG CỘNG: 475.300.000 Đ TÍNH TỪ 28/ 05/ 2021

Đức Hải – Ban TTTT GHPGVN TP. Biên Hòa