Giáo hội phật giáo Việt Nam
Phật Giáo TP. Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, Đường Nguyễn Ái Quốc, P. Tân Phong, Tp. Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

Thông Báo Phật Đản (Vesak) 2019

Ngày 24/04/2019

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                BAN TRỊ SỰ

       Số:     385    /TB/BTS-PGBH                            Biên Hòa, ngày  01  tháng 04  năm 2019

THÔNG BẠCH

Tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak PL. 2563 trên địa bàn thành phố Biên Hòa

Kính gửi: Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, quý Ni trưởng Ni sư, Đại đức, Sư cô viện chủ, trụ trì các tự viện trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

Căn cứ Thông báo số 54/TB/BTS ngày 07/03/2019 của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2563;

Ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa hướng dẫn tổ chức Đại lễ Phật đản PL. 2563 trên tại các tự viện địa bàn thành phố như sau:

I. ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN TỔ CHỨC TẠI CÁC TỰ VIỆN:

1. Thời gian tổ chức: Tại các tự, viện trên địa bàn thành phố, chư tôn đức viện chủ, trụ trì tùy nghi tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 trong tuần lễ Phật đản từ ngày mùng 01 đến ngày 15/04/Kỷ Hợi (tức từ ngày 05 đến 19/ 05/2019).

2. Hình thức tổ chức:

a. Nội dung băng rôn, biểu ngữ: Tại mỗi tự, viện, treo băng rôn, biểu ngữ thống nhất toàn quốc với nội dung như sau:

- Kính mừng Đại lễ Phật đản Vesak PL. 2563 – DL. 2019

- Đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội

- Phục vụ chúng sanh là thiết thực cúng dường chư Phật.

b. Trang trí, trần thiết: Tùy điều kiện của mỗi tự viện, chư tôn đức viện chủ, trụ trì có thể thiết lập lễ đài Phật đản, vườn Lâm-Tỳ-Ni, treo cờ Tổ quốc, cờ Phật giáo, phan, phướn, đèn lồng … tại các lễ đài, đường phố huyện, thị, các cơ sở tự viện và tư gia. Để việc treo cờ được trang nghiêm cở Tổ quốc được treo phía bên trái từ trong nhìn ra và phải lớn hơn cờ Phật giáo.

c. Diễu Hành xe hoa: Theo sự chỉ đạo của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai diễu hành xe hoa được tổ chức vào 16 giờ ngày 13/04/Kỷ Hợi, tập trung tại chùa Tỉnh Hội (tức văn phòng Ban Trị sự tỉnh Đồng Nai). Đề nghị các tự viện có tham gia xe hoa cúng dường ngày Phật đản thì đăng ký tại văn phòng Giáo hội thành phố Biên Hoà. Kích thước: chiều cao 3.5m, chiều rộng và dài tuỳ theo xe, nhưng thiết kế không quá 0,5m kích thước cho phép của xe.

3. Nội dung văn kiện Phật đản: Trong ngày lễ Phật đản, chư tôn đức viện chủ, trụ trì phổ biến nội dung các văn kiện Đại lễ Phật đản PL.2563 của Trung ương GHPGVN như sau:

- Thông điệp Phật đản Vesak  2019 của tổng thư ký Liên Hợp Quốc;

- Thông điệp Phật đản PL. 2563 của đức pháp chủ GHPGVN;

- Diễn văn Đại lễ Phật đản PL. 2563 của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng Trị sự GHPGVN;

- Bài giảng về "Ý nghĩa Phật đản" của Ban Hoằng pháp trung ương GHPGVN.

4. Các hoạt động mừng đại lễ Phật đản: Để kính mừng Đại lễ Phật đản, chư tôn đức viện chủ, trụ trì có thể tổ chức các hoạt động: Lễ tắm Phật - khai kinh cầu quốc thái dân an (mùng 01/04/ Kỷ Hợi), hướng dẫn phật tử tụng kinh niệm Phật, văn nghệ, chiếu phim, phát quà từ thiện v.v.

II. ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2563 DO BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. BIÊN HÒA TỔ CHỨC:

Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa tổ chức Đại lễ Phật đản Vesak PL.2563 như sau:

  1. Đại lễ Phật đản cấp thành phố:

- Thời gian: 18 giờ, chủ nhật, ngày 19/05/2019 (nhằm ngày 15/04/ Kỷ Hợi).

                      -  Địa điểm: Tổ đình Long Thiền, phường Bửu Hoà, TP. Biên Hòa.

                      - Thành phần tham dự: 1000 Chư tôn Đức Tăng - Ni thành viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và thành phố, viện chủ, trụ trì, quan khách và phật tử trên địa bàn thành phố Biên Hòa.

3. Từ thiện:

  • Mừng đại lễ Phật đản PL. 2563 Ban Trị sự Phật giáo TP. Biên Hòa và phật tử không quên tinh thần từ bi cứu khổ mang đạm tính nhân văn xã hội. Ban Trị sự thành phố tổ chức hoạt động từ thiện tổng trị giá 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) chi tiết như sau:
  • Tặng 10 triệu đồng cho quỹ Doanh nhân và trật tự xã hội do Công An tỉnh Đồng Nai phát động phong trào.
  • Tặng 10 triệu đồng cho quỹ vì người nghèo phường Bửu Hoà. 

III. ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PL.2563 DO BAN TRỊ SỰ GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI TỔ CHỨC:

1. Thời gian: 6 giờ sáng ngày 14/ 04/ kỷ Hợi (18/05/2019)

2. Địa điểm: Chùa Tỉnh Hội, ấp Nhứt Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa

IV. CÚNG DƯỜNG PHẬT ĐẢN - TỪ THIỆN:

Để Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa có kinh phí hoàn thành tốt các phật sự trong dịp Đại lễ Phật đản PL.2563 như: ủng hộ kinh phí tổ chức Phật đản của Ban Trị sự Phật giáo tỉnh và của Ban Trị sự Phật giáo thành phố; tặng quà từ thiện đã nêu trên. kính mong chư tôn đức thành viên Ban Trị sự GHPGVN thành phố, chư tôn đức viện chủ, trụ trì, quý đạo hữu phật tử hoan hỷ phát tâm cúng dường tịnh tài theo định mức như sau:

Mỗi thành viên Ban Trị sự thành phố 02 triệu đồng;

Chùa, tu viện, thiền viện, tịnh xá, tịnh thất 01 triệu đồng.

Mọi sự phát tâm công đức cúng dường, chư tôn đức viện chủ, trụ trì hoan hỷ gửi trực tiếp tại Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố (liên hệ Sư cô Thích nữ Giới Huệ. ĐT: 0907.285.499) để cúng dường và nhận Phiếu công đức hoặc gửi chư tôn đức đại diện Phật giáo phường xã.

V. BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:

Tổ chức Đại lễ Phật đản nhằm tưởng niệm, tôn vinh Đức Phật Thích Ca, - bậc đạo sư của trời, người, đấng giáo chủ sáng lập đạo Phật, - và làm cho giáo lý từ bi và trí tuệ của Ngài ngày càng lan tỏa trong quảng đại quần chúng nhân dân, là bổn phận và trách nhiệm chung của tăng, ni và phật tử.

Vì vậy, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa kính đề nghị chư tôn đức viện chủ, trụ trì các tự viện trên địa bàn thành phố thực hiện:

  1. Tổ chức Đại lễ Phật đản PL.2563 tại tự viện do chư tôn đức phụ trách trang nghiêm, trọng thể, đúng nội dung thông bạch hướng dẫn của các cấp GHPGVN, đảm bảo an ninh, trật tự nơi tổ chức đại lễ.
  1. Tổ chức đoàn phật tử (ít nhất 10 người) tham dự Đại lễ Phật đản PL. 2563 do Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai và thành phố Biên Hòa tổ chức vào thời gian và địa điểm nói trên.
  2. Các cơ sở tôn giáo chưa công nhận phải đăng ký tổ chức lễ Phật đản trước ngày 15/03/Kỷ Hợi.

Vì phật sự chung, kính đề nghị chư tôn đức viện chủ, trụ trì hoan hỷ quan tâm thực hiện tốt nội dung thông bạch này.

Nam mô A-Di-Đà Phật./.

 

Nơi nhận:                                                     TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

- Như trên (để thực hiện);                                         GHPGVN TP. BIÊN HÒA

- Ban Trị sự GHPGVN tỉnh ĐN (b/c);                                 TRƯỞNG BAN

- BTV. TU; BDV TU BH;

- UBND, UBMTTQVN TP. BH;

- Phòng Nội vụ, Công an TP. BH;

- UBND các phường/ xã;

- Lưu VP. BTS-PGBH.

 

                                                                           Thượng tọa Thích Huệ Khai