Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

THƯ MỜI: Viết bài cho Nội san Bát Nhã tết Nguyên đán, Quý Mão (2023)

Ngày 07/11/2022
THƯ MỜI: Viết bài cho Nội san Bát Nhã tết Nguyên đán, Quý Mão (2023)

GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ

BAN TRỊ SỰ

 
 

Số: 256/TM/BTS

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

         Biên Hoà, ngày 07 tháng 11 năm 2022

 

 

THƯ MỜI 

V/v: Viết bài cho Nội san Bát Nhã tết Nguyên đán, Quý Mão (2023)

Trên tinh thần Từ bi – Trí tuệ của người con Phật, nhân kỷ niệm ngày đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni thành đạo và mừng đón xuân Di Lặc năm Quý Mão, DL. 2023, PL. 2567. Thực hiện chương trình phật sự của Ban Trị sự GHPGVN Tp Biên Hoà.

Nay Ban Trị sự - Ban Văn hoá GHPGVN thành phố Biên Hòa trân trọng kính mời:

Chư Tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức Tăng, quý Ni trưởng, Ni sư, Sư cô Trụ trì các tự viện trong thành phố Biên Hoà và quý nam nữ thiện hữu tri thức phật tử trong và ngoài thành phố Biên Hoà.

Hoan hỷ tham gia viết bài cho Nội san Bát Nhã số 4, tết Quý Mão (2023) của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Biên Hoà theo nội dung:

  1. Chủ đề liên quan đến kỷ niệm đức Phật thành đạo và về mùa xuân.
  2. Bài có thể viết theo các thể loại: Thơ, truyện ngắn, bút ký, hồi ký, tạp bút, tùy bút, chuyển ngữ…

Để tạo điều kiện cho việc chế bản và in ấn, kính đề nghị chư tôn đức tăng ni tác giả bài viết soạn thảo văn bản trên phần mềm Microsoft Word, cỡ chữ 14, font Times New Roman, bãng mã Unicode.

          - Bài dạng file mềm gửi qua 2 địa chỉ email: btspgbienhoa@gmail.com   bvhbienhoa@gmail.com , Số điện thoại liên hệ 0948341981(Sư cô Khánh Liên).

          - Thời gian nhận bài từ ngày ra thư mời đến trước ngày 15/12/2022

Kính mong chư tôn đức tăng ni hoan hỷ tham gia viết bài để góp phần trang nghiêm sinh hoạt Giáo hội, mừng đón xuân Di Lặc năm Quý Mão (2023).

Trân trọng kính mời!

 

         Nơi nhận:

         - Như trên;
         - Lưu: Vp - BTS.

 

TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

PHÓ BAN KIÊM TRƯỞNG BAN VĂN HOÁ

 

 

 

 

Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh