Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
 
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

THƯ MỜI V/v: Viết bài cho Nội San Bát Nhã số 8 Mừng Đức Phật Đản sanh – Phật lịch 2568 – Dương lịch 2024

Ngày 18/03/2024
THƯ MỜI  V/v: Viết bài cho Nội San Bát Nhã số 8  Mừng Đức Phật Đản sanh – Phật lịch 2568 – Dương lịch 2024

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ

BAN TRỊ SỰ

Số: 181/TM-BTS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                            Biên Hoà, ngày 18 tháng 03 năm 2024

THƯ MỜI

V/v: Viết bài cho Nội San Bát Nhã số 8

Mừng Đức Phật Đản sanh – Phật lịch 2568 – Dương lịch 2024

 

Nhằm phát huy tinh thần lan tỏa giáo lý Phật đà và duy trì phát triển liên tục Nội san Bát Nhã cũng là thực hiện chương trình phật sự năm 2024 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Biên Hoà. Nay Ban Trị sự - Ban Văn hoá GHPGVN thành phố Biên Hòa trân trọng kính mời:

Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng, Quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô Trụ trì các Tự viện và quý nam nữ thiện hữu tri thức phật tử trong và ngoài thành phố Biên Hoà.

Hoan hỷ tham gia viết bài cho Nội san Bát Nhã số 8 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Biên Hoà theo nội dung:

          1.Chủ đề: Đức Phật Đản sanh, An cư Kiết hạ, gương hiếu hạnh, tình nghĩa thầy trò, nét đẹp văn hóa trong sinh hoạt của tự viện…….

          2.Bài có thể viết theo các thể loại: Thơ, kệ, truyện ngắn, bút ký, dịch thuật, nghiên cứu lịch sử, nghiên cứu phật học, phân tích văn học phật giáo…...

Để tạo điều kiện cho việc chế bản và in ấn, kính đề nghị quý vị tác giả bài viết soạn thảo văn bản trên phần mềm Microsoft Word, cỡ chữ 14, font Times New Roman, bãng mã Unicode.

          - Bài dạng file mềm gửi qua địa chỉ email: btspgbienhoa@gmail.com và bvhbienhoa@gmail.com. Số điện thoại liên hệ 0948341981(Sư cô Khánh Liên).

          - Thời gian nhận bài từ ngày ra thư mời đến trước ngày 07/05/2024 (29/03/Giáp Thìn)

Kính mong chư Tôn đức hoan hỷ tham gia viết bài để góp phần trang nghiêm Giáo hội Kính mừng Đại lễ Đức Phật Đản sanh phật lịch 2568.

Trân trọng kính mời!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Vp BTS.

 

TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

PHÓ BAN kiêm TRƯỞNG BAN VĂN HOÁ

 

Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh