Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

Biên Hòa: CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Ngày 24/08/2021
Nguồn: Đài PTTH Đồng Nai
Biên Hòa: CÁC TỔ CHỨC TÔN GIÁO CHUNG TAY PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19