Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
 
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

Bản tin

Ngày 18/05/2024
HÀNG TRĂM TĂNG, NI, PHẬT TỬ PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA DIỄU HÀNH XE HOA KÍNH MỪNG PHẬT ĐẢN PL.2568 -DL.2024
Ngày 12/04/2024
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. BIÊN HÒA TỔ CHỨC ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN PHẬT LỊCH 2568 TẠI TỔ ĐÌNH PHƯỚC VIÊN
Ngày 18/03/2024
THƯ MỜI: Viết bài cho Nội San Bát Nhã số 8 Mừng Đức Phật Đản sanh – Phật lịch 2568 – Dương lịch 2024
Ngày 28/02/2024
CÁC TỰ VIỆN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TỔ CHỨC TRANG NGHIÊM PHÁP HỘI CẦU AN ĐẦU NĂM GIÁP THÌN
Ngày 31/01/2024
BAN TÔN GIÁO TỈNH VÀ CÔNG AN THÀNH PHỐ CHÚC TẾT GIÁP THÌN BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Ngày 30/01/2024
HỘI NGHỊ KÝ KẾT PHỐI HỢP GIỮA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ VÀ BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Ngày 29/01/2024
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY ĐỒNG NAI CHÚC TẾT GIÁP THÌN BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA