Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
 
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ MUA VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Ngày 23/06/2021
KẾT QUẢ VẬN ĐỘNG ỦNG HỘ QUỸ MUA VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa kính báo cáo kết quả vận động ủng hộ Quỹ mua vắc-xin phòng Covid-19 như sau:

1. Thời gian vận động: Từ ngày 28/ 05/ 2021 đến ngày 23/ 06/ 2021.

2. Số lượng tự viện ủng hộ: 125/ 160 tự viện (79%).

3. Tổng số tiền: 721.100.000 đ (bảy trăm hai mươi mốt triệu một trăm ngàn đồng chẵn).

4. Danh sách các tự viện ủng hộ:

STT

Tự viện

Địa chỉ

Tịnh tài

01

Chùa Phúc Lâm

Phường Tân Tiến

100.000.000Đ

02

Chùa Chúc Thọ

Phường Hiệp Hòa

10.000.000 Đ

03

Chùa Long Vân

Phường Tam Phước

40.000.000Đ

04

Thiền viện Trúc Lâm Nhật Quang

Phường Long Bình

10.000.000 Đ

05

Hiển Lâm Sơn Tự

Phường Hóa An

10.000.000 Đ

06

Quan Âm Tu Viện

Phường Bửu Hòa

50.000.000Đ

07

Tịnh xá Ngọc Đăng

Phường An Bình

30.000.000 Đ

08

Tịnh xá Ngọc Hòa

Phường Thống Nhất

5.000.000 Đ

09

Tịnh xá Ngọc Tánh

Phường Tam Phước

5.000.000 Đ

10

Chùa Pháp Bảo

Phường Phước Tân

5.000.000 Đ

11

Chùa Chơn Nguyên

Phường Tam Phước

4.000.000 Đ

12

Tịnh xá Long Hòa

Phường Thống Nhất

2.000.000 Đ

13

Tịnh xá Ngọc Huệ

Phường Thống Nhất

2.000.000 Đ

14

Chùa Hoàng Ân

Phường Hiệp Hòa

2.000.000 Đ

15

Đại Giác Cổ Tự

Phường Hiệp Hòa

2.000.000 Đ

16

Chùa Phước Hội

Phường Hiệp Hòa

2.000.000 Đ

17

Chùa Vân Quang

Phường Bửu Long

1.000.000 Đ

18

Điểm nhóm Ngọc Khánh

Phường Hóa An

2.000.000 Đ

19

Đại đức

Thích Lệ Quang

Chùa Liên Trí Chơn Như P. An Hòa

2.000.000 Đ

20

Tịnh thất Thích Ca

Phường Thống Nhất

20.000.000 Đ

21

Chùa Quảng Nghiêm

Phường Phước Tân

5.000.000 Đ

22

Chùa Đức Quang

Phường Tân Phong

2.000.000 Đ

23

Chùa Huệ Sơn Linh

Phường Bửu Long

2.000.000 Đ

24

Chùa Giác Hoa

Phường Phước Tân

2.000.000 Đ

25

Điểm nhóm

Trí Viên Quang

Phường Trảng Dài

1.000.000 Đ

26

Chùa Thiên Long

Phường Thống Nhất

2.000.000 Đ

27

Tịnh xá Ngọc Duyên

Phường Trảng Dài

2.000.000 Đ

28

Chùa Đại Phước

Phường Thống Nhất

5.000.000 Đ

29

Chùa Tịnh Lâm

Phường Hiệp Hòa

3.000.000 Đ

30

Chùa Thành Hiếu

Phường Trảng Dài

2.000.000 Đ

31

Tịnh thất Phổ Hạnh

Phường Bửu Long

500.000 Đ

32

Tịnh xá Ngọc Pháp

Phường Hiệp Hòa

2.000.000 Đ

33

Điểm nhóm Ngọc Minh

Phường Trảng Dài

1.000.000 Đ

34

Điểm nhóm Phật đường Pháp Tuyền

Phường Trảng Dài

5.000.000 Đ

35

Chùa Phước Huệ

Phường Thống Nhất

5.000.000 Đ

36

Tịnh xá Quan Âm

Phường Tam Hiệp

2.000.000 Đ

37

Thiền viện Duy Lực

Phường An Hòa

10.000.000 Đ

38

Chùa Bửu Tháp

Phường Phước Tân

4.000.000 Đ

39

01 Phật tử

Tịnh xá Ngọc Đăng

Phường An Bình

2.000.000 Đ

40

Chùa Thừa Trung

Phường Bửu Long

2.000.000 Đ

41

Chùa Linh Phong

Phường Tam Phước

2.000.000 Đ

42

Chùa Long Bửu

Xã Long Hưng

2.000.000 Đ

43

Chùa Phật Bửu

Xã Long Hưng

2.000.000 Đ

44

Điểm nhóm Long Thiên

Phường Tân Hạnh

2.000.000 Đ

45

Chùa Phổ Hiền

Phường Bửu Long

2.000.000 Đ

46

Chùa Bình An

Phường Bửu Long

3.000.000 Đ

47

Chùa Huệ Chơn Linh

Phường Bửu Long

2.000.000 Đ

48

Chùa Viên Thông

Phường Phước Tân

3.000.000 Đ

49

Chùa Quảng Thông

Phường Phước Tân

2.000.000 Đ

50

Chùa Diệu Pháp

Phường Phước Tân

2.000.000 Đ

51

Linh Sơn Ni Tự

Phường Phước Tân

2.000.000 Đ

52

Chùa Quan Âm

Phường Phước Tân

1.000.000 Đ

53

Chùa Kỳ Quang

Phường Phước Tân

1.000.000 Đ

54

Tịnh xá Ngọc Phúc

Phường Phước Tân

1.500.000 Đ

55

Chùa Liễu Quán

Phường Phước Tân

1.000.000 Đ

56

Tu viện Xá Lợi

Phường Phước Tân

2.000.000 Đ

57

Chùa Toàn Tâm

Phường Phước Tân

1.000.000 Đ

58

Chùa Phúc Duyên

Phường Phước Tân

1.000.000 Đ

59

Tịnh thất Chơn Tịnh

Phường Phước Tân

500.000 Đ

60

Thiền Tôn Ni Tự

Phường Phước Tân

500.000 Đ

61

Tịnh thất Liên Trúc

Phường Phước Tân

500.000 Đ

62

Tịnh thất Quan Âm

Phường Phước Tân

500.000 Đ

63

Chùa Tịch Quang

Phường Phước Tân

500.000 Đ

64

Chùa Quan Thế Âm

Phường Phước Tân

500.000 Đ

65

Tịnh thất Phồ Hiền

Phường Phước Tân

500.000 Đ

66

Chùa Phổ Hòa

Phường Thống Nhất

2.000.000 Đ

67

Chùa Viên Giác

Phường Tam Hiệp

2.000.000 Đ

68

Chùa Trúc Lâm Viên Nghiêm

Phường Long Bình

2.000.000 Đ

69

Chùa Phước Quang

Phường Phước Tân

2.000.000 Đ

70

Chùa Quang Long

Phường Tân Phong

3.000.000 Đ

71

Chùa Phi Lai

Phường Tân Tiến

10.000.000 Đ

72

Chùa Quan Âm Già Lam

Phường Tam Hòa

10.000.000 Đ

73

Chùa Từ Tôn

Phường Tam Hiệp

20.000.000 Đ

74

Tổ đình Long Thiền

Phường Bửu Hòa

20.000.000 Đ

75

Tổ đình Bửu Phong

Phường Bửu Long

10.000.000 Đ

76

Chùa Bửu Hưng

Phường Quang Vinh

2.000.000 Đ

77

Thiên Quốc Tự

Phường Thống Nhất

2.000.000 Đ

78

Chùa Tam Bửu

Phường Thống Nhất

2.000.000 Đ

79

Chùa Linh Sơn

Phường Bửu Long

3.000.000 Đ

80

Tịnh xá Ngọc Hảo

Phường An Bình

1.000.000 Đ

81

Tịnh xá Ngọc Ấn

Phường Bửu Long

1.000.000 Đ

82

Tịnh xá Ngọc Hiệp

Phường An Bình

17.000.000 Đ

83

Chùa Phước Long

Phường Hiệp Hòa

2.000.000 Đ

84

Chùa Hạnh Sơn

Phường Tân Hạnh

3.000.000 Đ

85

Tịnh xá Ngọc Khánh

Phường Bửu Long

2.000.000 Đ

86

Chùa Từ Bi

Phường Phước Tân

4.000.000 Đ

87

Điểm nhóm Phổ Hiền

Phường Trảng Dài

2.300.000 Đ

88

Tịnh thất Ngọc Châu

Phường Phước Tân

500.000 Đ

89

Tịnh xá Liên Hoa

Phường Tân Tiến

3.000.000 Đ

90

Chùa Bửu Linh

Phường Bửu Hòa

2.000.000 Đ

91

Chùa Bửu An

Phường An Hòa

2.000.000 Đ

92

Chùa Đại Bi

Phường Trảng Dài

10.000.000 Đ

93

Chùa Thanh Long

Phường Trung Dũng

2.000.000 Đ

94

Chùa Phước Long

Phường Tam Phước

2.000.000 Đ

95

Tịnh thất Giác Hạnh

Phường Bửu Hòa

2.000.000 Đ

96

Điểm nhóm Phật tử Tân Phong chùa Viên Giác

Phường Tân Phong

8.300.000 Đ

97

Chùa Phước Quang

Phường Trảng Dài

2.000.000 Đ

98

Chùa Thanh Hương

Phường Tam Phước

5.000.000 Đ

99

Chùa Bửu Sơn

Phường Hòa Bình

2.000.000 Đ

100

Chùa Thanh Lương

Phường Bửu Hòa

2.000.000 Đ

101

Chùa Tịnh Châu Như Ý

Phường Thống Nhất

2.000.000 Đ

102

Chùa Pháp Quang

Phường Tam phước

1.000.000 Đ

103

Chùa Di Lặc

Phường Tam Phước

2.000.000 Đ

104

Chùa Tam Phước

Phường Tam Phước

2.000.000 Đ

105

Chùa Liên Thanh

Phường Tam Phước

2.500.000 Đ

106

Thanh Long Cổ Tự

Phường Tam Phước

2.000.000 Đ

107

Chùa Lan Nhã

Phường Phước Tân

2.000.000 Đ

108

Phụng Hoàng Bảo Tự

Phường Phước Tân

2.000.000 Đ

109

Tịnh xá Ngọc Hương

Phường Tam Phước

2.000.000 Đ

110

Tịnh thất Quảng Hòa

Phường Tam Phước

500.000 Đ

111

Chùa Tịnh Nghiêm

Phường Bình Đa

2.000.000 Đ

112

Chùa Tân Sơn

Phường Bửu Hòa

2.000.000 Đ

113

Thiền viện Hiện Quang

Phường Phước Tân

2.000.000 Đ

114

Chùa Bửu Thành

Phường Hòa Bình

2.000.000 Đ

115

Chùa Vạn Linh

Phường Tân Vạn

2.000.000 Đ

116

Tịnh thất Phước Thiện

Phường Trảng Dài

2.000.000 Đ

117

Chùa Hải Quang

Phường Bửu Long

2.500.000 Đ

118

Tịnh xá Ngọc Hiệp

Phường Hiệp Hòa

2.000.000 Đ

119

Tịnh xá Ngọc Bửu

Phường Bửu Long

2.000.000 Đ

120

Chùa Sắc Tứ

Phường Tân Vạn

2.000.000 Đ

121

Chùa Hoa Quang

Phường Tam Hòa

2.000.000 Đ

122

Chùa Thiên Phước

Xã Long Hưng

2.000.000 Đ

123

Tịnh xá Ngọc Uyển

Phường Bửu Hòa

2.000.000 Đ

124

Chùa Tân Quang

Phường Hóa An

52.000.000 Đ

125

Tổ đình Phước Viên

Phường Tân Hiệp

60.000.000 Đ

Tin mới nhận:  Chùa Định Quang, phường An Bình ủng hộ 10 triệu đồng. (25/06/2021)               

Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Biên Hòa kính tri ân chư tôn đức tăng, ni viện chủ, trụ trì, quý phật tử đạo tràng các tự viện trên địa bàn đã nhiệt tình hưởng ứng, phát tâm dung mãnh, ủng hộ chương trình thiện sự đầy  ý nghĩa nhân đạo này.

Nguyện cầu Tam Bảo chứng minh, gia hộ chư tôn đức tăng, ni, quý phật tử thân tâm thường lạc, phật sự viên thành./.

Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ-tát Ma-ha-tát.

Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa