Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

Bản tin

Ngày 17/07/2021
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP BIÊN HÒA TRAO 500 PHẦN QUÀ ĐỢT 1 CHO NGƯỜI YẾU THẾ.
Ngày 13/07/2021
PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN CÁC XÃ BỊ PHONG TỎA CỦA HUYỆN THỐNG NHẤT
Ngày 18/07/2021
KỊP THỜI CHIA SẺ KHÓ KHĂN VỚI 180 HỘ DÂN CÁCH LY TẠI VƯỜN DỪA PHƯỜNG PHƯỚC TÂN
Ngày 17/07/2021
BIÊN HÒA: CHÙA LONG VÂN CHIA SẺ GẦN 4 TẤN RAU CỦ QUẢ TƯƠI ĐẾN CÁC HỘ NHÀ TRỌ VÙNG PHONG TỎA
Ngày 12/07/2021
CHÙA LONG BỬU VÀ CHÙA HẠNH SƠN TẶNG QUÀ CHO CÁC HỘ DÂN TRONG VÙNG PHONG TỎA Ở BIÊN HÒA
Ngày 11/07/2021
Các tự viện trên thành phố Biên Hòa ủng hộ những người yếu thế trong dịch bệnh Covid – 19
Ngày 11/07/2021
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. BIÊN HOÀ ỦNG HỘ LỰC LƯỢNG TUYẾN ĐẦU PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 ĐỢT 2
Đại diện UBND TPBH có ông Triệu Trung Tính, Chánh Văn phòng HĐND và UBND TP tiếp nhận.