Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

Bản tin

Ngày 12/01/2023
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY CHÚC TẾT BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Ngày 10/01/2023
SỞ NỘI VỤ - BAN TÔN GIÁO TỈNH VÀ CÔNG AN THÀNH PHỐ CHÚC TẾT BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Ngày 07/01/2023
CHÚC TẾT NHỊ VỊ TRƯỞNG LÃO HÒA THƯỢNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH GHPGVN
Ngày 04/01/2023
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. BIÊN HÒA CHÚC TẾT CỔ TRUYỀN QUÝ CƠ QUAN BAN NGÀNH CÁC CẤP
Ngày 05/01/2023
CHÙA PHÚC LÂM TỔ CHỨC TRAO 500 PHẦN QUÀ TẾT QUÝ MÃO ĐẾN NGƯỜI MÙ
Ngày 05/01/2023
LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA CHÚC TẾT BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Ngày 04/01/2023
BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA CHÚC TẾT QUÝ MÃO CHƯ TÔN ĐỨC GIÁO PHẨM CHỨNG MINH