Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
 
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại Giới đàn “ĐẠT THANH” - 2024

Ngày 04/12/2023
THÔNG BÁO Về việc tổ chức Đại Giới đàn “ĐẠT THANH” - 2024

GHPGVN TỈNH ĐỒNG NAI

BAN TRỊ SỰ

 

 

Số: 738/TB-BTS

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

            

Đồng Nai, ngày 28 tháng 11 năm 2023

                                                                

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức Đại Giới đàn “ĐẠT THANH” - 2024

Căn cứ Điều 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 và 46 Chương IX Quy chế hoạt động Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN;

Căn cứ Công văn số 514/CV-HĐTS ngày 21 tháng 11 năm 2023 của Hội đồng Trị sự GHPGVN về việc  chấp thuận cho Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai tổ chức Đại Giới đàn “ĐẠT THANH” – 2024;

Nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai thông báo tổ chức Đại Giới đàn ĐẠT THANH năm 2024 như sau:

I. THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM:

1. Thời gian: 5 ngày, từ ngày 24-28/04/2024 (nhằm ngày 16-20/3/Giáp Thìn).

- Khai mạc: ngày 25/04/2024 (nhằm ngày 17/3/Giáp Thìn).

- Bế mạc: ngày 28/04/2024 (nhằm ngày 20/3/Giáp Thìn).

- Thời gian khảo thí giới tử: ngày 02/04/2024 (nhằm ngày 24/2/Giáp Thìn).

3. Địa điểm: Trụ sở Ban Trị sự - Chùa Tỉnh Hội, khu phố Nhất Hoà, phường Hiệp Hoà, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

- Khai mạc và bế mạc: Trụ sở Ban Trị sự - Chùa Tỉnh Hội.

- Giới trường Tăng (Bắc tông và Khất sĩ):  Chùa Tỉnh Hội, phường Hiệp Hòa.

- Giới trường Ni (Bắc tông và Khất sĩ): Chùa Phước Hội, phường Hiệp Hòa.

- Giới trường Hệ phái Nam tông: Thiền viện Phước Sơn, phường Phước Tân.

II. ĐIỀU KIỆN THỌ  GIỚI:

1. Sa di, Sa di Ni:

- Tuổi đời Luật Phật quy định;

- Không vi phạm pháp luật Nhà nước khi từ 16 tuổi trở lên (tính theo khai sinh);

- Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;

- Đã tu học ít nhất là 2 năm, tính từ ngày Ban Trị sự tỉnh cấp giấy chứng nhận xuất gia;

- Có trình độ học vấn ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30;

- Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái;

- Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.

- Đối với Phật giáo Nam tông (Nam tông Khmer và Nam tông Kinh) thực hiện theo truyền thống của Hệ phái và các tiêu chuẩn về thọ giới của Quy chế này; đối với Hệ phái Khất sĩ, về phần khảo hạch Giới luật và Kinh tụng, Ban Giám khảo nên chú ý đến tính biệt truyền của Hệ phái.

        - Đối với người xuất gia trên 60 tuổi, chỉ được thọ giới Sa di, Sa di Ni. Khi tham dự các pháp hội, đạo tràng: Lễ phục và Pháp phục của Sa di, Sa di Ni không có nếp gấp ở tay áo và ở cổ áo.

2. Thức xoa Ma na:

- Tuổi đời từ 18 tuổi trở lên đến 60 tuổi, tính theo khai sinh;

- Không vi phạm pháp luật Nhà nước;

- Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần;

- Đã thọ giới Sa di Ni ít nhất là 2 năm đã học giới luật;

- Có trình độ học vấn ít nhất là tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30;

- Phải thuộc các nghi thức tụng niệm tùy theo từng Hệ phái;

- Phải trúng tuyển trong kỳ thi khảo hạch của Đàn giới.

3. Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni:

- Tuổi đời từ 20 tuổi đến 60 tuổi (tính theo khai sinh).

- Không vi phạm pháp luật Nhà nước.

- Các căn đầy đủ, không tàn tật, không mắc bệnh truyền nhiễm và bệnh tâm thần.

- Đã thọ giới Sa di (Tăng), Thức xoa Ma na (Ni) ít nhất là 2 năm đã học giới luật.

- Có trình độ Phật học tốt nghiệp Trung cấp Phật học, trình độ học vấn tốt nghiệp phổ thông Trung học hoặc tương đương đối với các giới tử có tuổi đời dưới 30.

- Trúng tuyển trong kỳ khảo hạch của Đàn giới.

- Đối với Phật giáo Nam tông (Nam tông Khmer và Nam tông Kinh) thực hiện theo truyền thống của Hệ phái và các tiêu chuẩn về thọ giới của Quy chế này; đối với Tăng, Ni giới tử Hệ phái Khất sĩ, về phần khảo hạch Giới luật và Kinh tụng, Ban Giám khảo nên chú ý đến tính biệt truyền của Hệ phái.

III. THỦ TỤC HỒ SƠ:

1. Tăng, Ni trong tỉnh:

1.1. Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni:

- 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu);

- 03 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký thường trú (theo mẫu);

- 03 bản photo Chứng điệp thọ giới Sadi/Thức xoa (chứng nhận sao y bản chính);

- 03 bản photo Giấy chứng nhận trình độ học vấn tốt nghiệp Phổ thông Trung học hoặc tương đương (chứng nhận sao y bản chính) đối với Giới tử dưới 30 tuổi.

- 03 ảnh 3x4 (không chít khăn, mang kính);

1.2. Thức xoa Ma na:

- 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu);

- 03 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký thường trú (theo mẫu);

- 03 bản photo Chứng điệp thọ giới Sa di Ni (chứng nhận sao y bản chính);

- 03 bản photo Giấy chứng nhận trình độ học vấn Tốt nghiệp phổ thông cơ sở hoặc tương đương (chứng nhận sao y bản chính) đối với Giới tử dưới 30 tuổi.

1.3. Sa di, Sa di Ni:

- 03 Đơn xin thọ giới (theo mẫu);

- 03 Sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương nơi đăng ký thường trú (theo mẫu);

- 03 bản photo Chứng nhận xuất gia do Ban Tăng sự GHPGVN tỉnh cấp (chứng nhận sao y bản chính);

- 03 bản photo Giấy chứng nhận trình độ học vấn Tốt nghiệp Phổ thông cơ sở hoặc tương đương (chứng nhận sao y bản chính) đối với Giới tử dưới 30 tuổi.

2. Tăng Ni ngoài tỉnh:

- Tăng Ni thọ các giới, thực hiện thủ tục như trên;

- Công văn chấp thuận của Ban Trị sự GHPGVN cấp tỉnh nơi giới tử tu học.

3. Đối với Giới tử Ni có Bổn sư là giáo phẩm Tăng:

- Khi thọ giới phải cầu y chỉ với vị giáo phẩm Ni cùng hệ phái (ký tên vào Đơn xin) chấp thuận cho thọ giới.

IV. PHẦN KHẢO THÍ:

1. Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni: Phải thuộc 04 cuốn Luật Trường hàng; 02 thời công phu (hoặc nghi thức tụng niệm theo Hệ phái); kiến thức của 04 khóa đầu Phật học phổ thông (Hòa thượng Thiện Hoa); Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam (tu chỉnh lần VII), Quy chế hoạt động của Ban Tăng sự Trung ương Giáo hội nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Thức xa ma na; Sa di và Sa di Ni: Phải thuộc 02 bộ Luật Tỳ Ni và oai nghi; 02 thời công phu (hoặc nghi thức tụng niệm theo Hệ phái); kiến thức của 02 khóa đầu Phật học phổ thông (Hòa thượng Thiện Hoa).

IV. TÀI CHÁNH: Ban Tổ chức không thu lệ phí của Giới tử, mọi chi phí của Đại Giới đàn do Ban Tổ chức cúng dường, tuỳ hỷ phát tâm của chư Tôn đức Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài tỉnh.

V. THỜI GIAN TIẾP NHẬN HỒ SƠ, LIÊN HỆ:

1. Thời gian: Từ ngày ra thông báo cho đến hết ngày 01/04/2024 (nhằm ngày 23/2/Giáp Thìn).

- Buổi sáng: Từ 7h30-11h00, các ngày từ Thứ 2 đến Thứ 6 trong Tuần.

- Lưu ý: Ban Tổ chức không nhận hồ sơ qua đường Bưu điện.

- Nơi nhận hồ sơ: Trụ sở Ban Trị sự - Chùa Tỉnh Hội, đường Đỗ Văn Thi, khu phố Nhất Hoà, phường Hiệp Hoà, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

2. Điện thoại liên hệ:

+ Mọi thắc mắc liên hệ: Thượng tọa Thích Đạo Huy – Phó ban kiêm Chánh Thư ký (0909.080306); Đại đức Thích Thiện Trí – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng (0918.781212, 0987.010992); Đại đức Thích Đạt Ma Đức Long – Phó Thư ký, Phó Văn phòng (0917.143793).

+ Tiếp nhận hồ  sơ: Đại đức Thích Đạt Ma Đức Long – Phó Thư ký, Phó Văn phòng (0917.143793); Đại đức Thích Chơn Nghĩa – Phó Văn phòng Ban Trị sự (0985.216883); Đại đức Thích Huệ Thới – Phó Văn phòng Ban Trị sự (0967.049247); Sư cô Thích nữ Tịnh Đạt (0905.332054); Số Zalo Văn phòng: 0879.200686.

3. Phát hồ sơ: Tại Trụ sở Ban Trị sự - Chùa Tỉnh Hội; Trang Web: phatgiaodongnai.org hoặc Zalo: 0879.200686.

Nay, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai trân trọng thông báo./.

 

 

Nơi nhận:

- Ban TT HĐTS GHPGVN “b/c”;

- Ban Tăng sự TƯ; (Vp II TƯ GH) “b/c”;

- BTT BTS GHPGVN tỉnh;
- BTS GHPGVN các tỉnh, thành”;

- BTS GHPGVN các huyện, thành phố;

- Ban Dân vận Tỉnh uỷ;

- UBMTTQVN tỉnh;

- Sở Nội vụ (ông Nguyễn Quốc Vũ-PGĐ);

- BTG tỉnh;

- Phòng PA02 – CA tỉnh;

- Lưu: Vp. BTS (Phong – 111 bản).

 

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

BAN TỔ CHỨC ĐẠI GIỚI ĐÀN “ĐẠT THANH”

TRƯỞNG BAN

 

 

 

 

 

 

Thượng toạ Thích Huệ Khai

Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai

Share on Facebook Share on Google+ Share on Twitter