Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

THƯ MỜI: Viết bài cho nội san BÁT NHÃ số 03

Ngày 05/06/2022
THƯ MỜI: Viết bài cho nội san BÁT NHÃ số 03

GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BIÊN HOÀ

BAN TRỊ SỰ

 
 

Số: 177/TM/BTS

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 
 

 

         Biên Hoà, ngày 03 tháng 06 năm 2022

THƯ MỜI

V/v: Viết bài cho nội san BÁT NHÃ số 03

 

Trên tinh thần tri ân báo đức của người con Phật đối với Tổ tiên nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ và ông bà cha mẹ hiện tiền.  Nhân mùa Vu lan Báo hiếuPL. 2566 - DL. 2022. Thực hiện chương trình phật sự năm 2022 của Ban Trị sự GHPGVN Tp Biên Hoà. Nay Ban Trị sự - Ban Văn hoá GHPGVN thành phố Biên Hòa trân trọng kính mời:

Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng, Quý Ni Trưởng, Ni Sư, Sư Cô Trụ trì các Tự viện và quý nam nữ thiện hữu tri thức phật tửtrong và ngoài Thành phố Biên Hoà.

Hoan hỷ tham gia viết bài cho nội san Bát Nhã số 03 của Ban Trị sự GHPGVN Tp. Biên Hoà theo nội dung:

1.Chủ đề về “Vu Lan Báo hiếu”

2.Bài có thể viết theo các thể loại: Thơ, truyện ngắn, bút ký, hồi ký, nghiên cứu, dịch thuật, tự sự ……..

Để tạo điều kiện cho việc chế bản và in ấn, kính đề nghị chư Tôn đức Tăng ni và phật tử tác giả bài viết soạn thảo văn bản trên phần mềm Microsoft Word, cỡ chữ 14, font Times New Roman, bãng mã Unicode.

- Bài dạng file mềm gửi qua địa chỉ email: bvhbienhoa@gmail.com

- Thời gian nhận bài từ ngày ra thư mời đến trước ngày 17/07/2022

Kính mong chư Tôn đức tăng ni, thiện hữu tri thức phật tử hoan hỷ tham gia viết bài để góp phần trang nghiêm Giáo hội mừng lễ Vu Lan Thắng Hội.

Trân trọng kính mời!

 

         Nơi nhận:

         - Như trên;
         - Lưu: Vp - BTS.

 

TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

PHÓ BAN KIÊM TRƯỞNG BAN VĂN HOÁ

 

 

 

 

Đại đức Thích Đạt Ma Toàn Hạnh

Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa