Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

Bản tin

Ngày 08/05/2021
Đồng Nai: ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, LẦN THỨ IX, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày 23/06/2021
DANH SÁCH NHÂN SỰ BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. BIÊN HÒA KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2021-2026
Ngày 02/07/2021
Đồng Nai: BTS PG TP. Biên Hòa - tổ chức Phiên Họp Trù Bị - chuẩn bị Đại Hội Phật Giáo TP. Biên Hòa (Nhiệm kỳ 2021 - 2026)
Ngày 08/06/2021
BAN TRỊ SỰ PHẬT GIÁO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA TRAO TẶNG XE ĐẠP VÀ THẺ BẢO HIỂM Y TẾ
Ngày 04/06/2021
CÁC TỰ VIỆN BIÊN HÒA TÍCH CỰC ĐÓNG GÓP QUỸ MUA VẮC-XIN PHÒNG DỊCH COVID-19
Ngày 24/05/2021
Biên Hòa: Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai chúc mừng Đại lễ Phật đản PL. 2565
Ngày 20/05/2021
Lãnh đạo thành phố Biên Hòa chúc mừng Đại lễ Phật đản PL. 2565.
Ngày 02/06/2021
Phật giáo Biên Hòa đóng góp Quỹ mua vaccine phòng, chống dịch Covid-19
Ngày 06/06/2021
Phật giáo thành phố Biên Hoà chung tay ủng hộ Quỹ mua vaccine phòng dịch Covid-19
Ngày 06/06/2021
Phóng sinh hơn 06 tấn cá xuống sông Đồng Nai cầu dịch bệnh tiêu trừ