Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
 
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

Bản tin

Ngày 31/01/2024
BAN TÔN GIÁO TỈNH VÀ CÔNG AN THÀNH PHỐ CHÚC TẾT GIÁP THÌN BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Ngày 30/01/2024
HỘI NGHỊ KÝ KẾT PHỐI HỢP GIỮA BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ THÀNH PHỐ VÀ BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Ngày 29/01/2024
BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY ĐỒNG NAI CHÚC TẾT GIÁP THÌN BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Ngày 27/01/2024
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. BIÊN HÒA CHIA SẺ 1050 PHẦN QUÀ TẾT GIÁP THÌN
Ngày 26/01/2024
LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ BIÊN HÒA CHÚC TẾT GIÁP THÌN (2024) BAN TRỊ SỰ GHPGVN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
Ngày 23/01/2024
BAN TRỊ SỰ GHPGVN TP. BIÊN HÒA CHÚC TẾT GIÁP THÌN (2024) QUÝ CƠ QUAN BAN NGÀNH CÁC CẤP
Ngày 24/01/2024
ĐỒNG NAI: CHÙA PHÚC LÂM TRAO 500 PHẦN TẾT ĐẾN NGƯỜI MÙ