Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

Tự viện Biên Hoà

Chùa Bửu Phong phường Bửu Long
Chùa Quan Âm phường Phước Tân, khu phố Hương phước
Chùa Thiền Tôn phường Phước Tân
Tịnh Thất Phổ Hiền phường Trảng Dài
Chùa Hạnh Sơn phường Tân Hạnh
Tịnh Xá Thắng Liên Hoa phường Hiệp Hòa
Chùa Định Quang phường An Bình
Chùa Quảng Nghiêm phường Phước Tân
Chùa Kỳ Quang phường Phước Tân
Tịnh Xá Ngọc Phúc phường Phước Tân
Chùa Bửu Đức phường Bửu Long
Tịnh Thất Chơn Tịnh phường Phước Tân