Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

Tự viện Biên Hoà

Tịnh xá Ngọc Hiệp phường An Bình
Chùa Già Lam Thiện Sanh phường Tân Tiến
Tịnh xá Quan Âm phường Tam Hiệp
Chùa Viên Giác phường Tam Hiệp
Chùa Hiển Lâm Sơn Tự phường Hóa An
Thiền viện Trúc Lâm Nhật Quang phường Long Bình
Chùa Chơn Nguyên phường Tam Phước
Tịnh Xá Bửu Pháp phường Bửu Long
Chùa Đại Bi phường Trảng Dài
Chùa Linh Sơn Ni Tự phường Phước Tân
Chùa Liên Trí Chơn Như Phường An Hoà
Chùa Tịnh Nghiêm phường Bình Đa