Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

Tự viện Biên Hoà

Chùa Long Phú phường Long Bình Tân
Chùa Bửu Sơn phường Hòa Bình
Thiền viện Duy Lực phường An Hòa
Tịnh Thất Thích Ca phường Thống Nhất
Tịnh Xá Ngọc Long phường Thống Nhất
Chùa Phổ Hòa phường Thống Nhất.
Chùa Thiên Quốc phường Thống Nhất
Chùa Thiên Long phường Thống Nhất
Tịnh Thất Lộc Uyển phường Tam Hoà
Chùa Bửu Thành phường Hoà Bình
Tịnh Thất Giác Hạnh phường Bửu Hoà
Chùa Bửu An phường An Hoà