Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

Tự viện Biên Hoà

Tịnh Thất Giác Hạnh phường Bửu Hoà
Chùa Bửu An phường An Hoà
Chùa Tân Sơn Cổ Tự phường Bửu Hoà
Chùa Thừa Trung phường Bửu Long
Chùa Hải Quang phường Bửu Long
Tịnh Thất Ngọc Tịnh phường Bửu Long
Chùa Bửu Liên phường Bửu Long
Tịnh Xá Ngọc Phúc phường Bửu Long
Tịnh Xá Ngọc Khánh phường Bửu Long
Chùa Long Sơn Thạch Động phường Bửu Long
Chùa Long An phường Bửu Long
Chùa Huệ Sơn Linh phường Bửu Long