Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

Tự viện Biên Hoà

Chùa Linh Sơn phường Bửu Long
Chùa Bình An phường Bửu Long
Chùa Long Ẩn Cổ Tự phường Bửu Long
Chùa Phổ Hiền phường Bửu Long
Chùa Bửu Phong phường Bửu Long
Chùa Quan Âm phường Phước Tân, khu phố Hương phước
TỊNH XÁ NGỌC MINH phường Trảng Dài
Chùa Thiền Tôn phường Phước Tân
Tịnh Thất Phổ Hiền phường Trảng Dài
Chùa Hạnh Sơn phường Tân Hạnh
Tịnh Xá Thắng Liên Hoa phường Hiệp Hòa
Chùa Định Quang phường An Bình