Giáo hội phật giáo Việt Nam
Thành phố Biên hòa
VP: Chùa Đức Quang, số 33 Đường Nguyễn Ái Quốc, Khu phố 1, phường Tân Phong, thành phố Biên Hoà. ĐT: 0251 394.6769. Email: btspgbienhoa@gmail.com. ngày làm việc: thứ 2 - 4 - 6 trong tuần.

THƯ CUNG THỈNH: Lễ Cầu siêu đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19.

Ngày 29/11/2021
THƯ CUNG THỈNH: Lễ Cầu siêu đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19.

GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         THÀNH PHỐ BIÊN HÒA                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                   BAN TRỊ SỰ

                                                                     Biên Hòa, ngày 29 tháng 11  năm 2021

THƯ CUNG THỈNH

Lễ Cầu siêu đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

BAN TRỊ SỰ GIÁO HỘI PHẬT GIÁO VIỆT NAM

THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Thành kính cung thỉnh chư tôn Giáo phẩm Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Đồng Nai; chư tôn Giáo phẩm Chứng minh Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa, chư tôn Giáo phẩm ni Chứng minh, Cố vấn Phân ban Ni giới Phật giáo thành phố, chư tôn đức thành viên Ban Trị sự Phật giáo thành phố Biên Hòa hoan hỷ quang lâm chứng minh và tham dự

LỄ CẦU SIÊU ĐỒNG BÀO TỬ VONG

TRONG ĐẠI DỊCH COVID-19

+ Thời gian: 09 giờ 30 phút Thứ Sáu, ngày 03 tháng 12 năm 2021 (nhằm ngày 29 tháng 10 năm Tân Sửu)

+ Địa điểm: Chùa Phúc Lâm, số 1272, đường Phạm Văn Thuận, khu phố 1, phường Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Sự hiện diện của chư tôn đức là nguồn động viên, khích lệ cho các phật sự chung của Giáo hội và góp phần làm cho buổi lễ trang nghiêm, thành tựu viên mãn.

Thành kính cung thỉnh./.

                     TM. THƯỜNG TRỰC BAN TRỊ SỰ

                                      TRƯỞNG BAN

 

 

 

                             Thượng tọa Thích Minh Trí

 

ĐC. Văn phòng: Chùa Đức Quang, đường Nguyễn Ái Quốc, phường Tân Phong, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. ĐT: 0251 3946769.

THƯ CUNG THỈNH

Cúng chẩn tế và tụng kinh trong Lễ Cầu siêu đồng bào tử vong trong đại dịch Covid-19

Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN thành phố Biên Hòa